Богословская школа Афинского университета

Богосло́вская шко́ла Афи́нского университе́та (греч. Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Афи́нская богосло́вская шко́ла, греч. Θεολογική Σχολή Αθηνών) — высшее учебное заведение Элладской православной церкви, действующее как подразделение (институт) Афинского университета. Богословский факультет был одним из четырёх факультетов, действовавших в составе Афинского университета во время его учреждения учреждения[1]. «Колыбель греческого школьного богословия, где оно постепенно оформилось в научную дисциплину»[2]. Один из ведущих православных богословских учебных заведений в мире.

НазваниеПравить

Полное официальное название менялось соответственно изменению названия Афинского университета: С начала факультет именовался Богословская школа Университета им. Оттона (греч. Θεολογική Σχολή του Οθωνείου Πανεπιστημίου, но в 1862 название изменилось на Богословская школа Национального университета (греч. Θεολογική Σχολή του Εθνικού Πανεπιστημίου), с 1911 года именовалась Богословской школой Университета имени Каподистрии (греч. Θεολογική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου) и, наконец, с 1932 года именуется «Богословской школой Афинского национального университета имени Каподистрии» (греч. Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)[3].

Наиболее употребительное название данного учебного заведения в греческом языке — Афинская богословская школа (греч. Θεολογική Σχολή Αθηνών).

В русском использовании нередко «Богословскую школу» Афинского университета часто называют факультетом, но более близкая аналогия — институт, так как в её составе с 1970-х годов состоят два факультета. Таким образом на русском языке корректно называть данное учебное заведение Богословский институт Афинского университета[4] или Богословское отделение Афинского университета[2].

ИсторияПравить

Фридрих Тирс был вызван президентом регентства графом Арманспергом, чтобы представить меморандум об организации образования. Для повышения уровня образования он предложил создание университета с четырьмя направлениями («школами»), одна была и Богословская[5]. Продолжительность обучения с начала и в течение всей истории Афинской богословской школы составляла четыре года. Изначально школа расположилась в доме архитектора Стаматиса Клеантиса. Первый учебный год в ней начался в 1836—1837 году. Первый набор состоял из 8 учеников. В первый полный учебный год богословский факультет был укомплектован тремя профессорами[6]: двумя ординарными[7] и одним экстраординарным. Назначение первого преподавательского состава школы было произведено без указания предмета[8]. Феоклит Фармакидис, исполнявший обязанности секретаря Священного Синода, никогда лично не преподавал, Михаил Апостолидис очень редко проводил занятия со студентами, поскольку также был занят делами церковного управления, а позднее стал митрополитом Афинским. Весь груз ответственности лег на двадцатипятилетнего Константина Кондогониса (1812—1878)[2]. В ноябре 1841 года по завершении университетского корпуса на Университетской улице в Афина школа переехала туда[3].

Об авторитете университетского богословского образования в народной среде свидетельствует то обстоятельство, что в 1852 году, спустя пятнадцать лет после основания богословского факультета, на нём обучалось лишь семь студентов. По мнению Афанасия Зоитакиса, учёные из Афин находились под безоговорочным влиянием протестантского богословия и не проявили интереса к современной и средневековой истории Православия. Университетские богословы этого периода в своих церковно-исторических исследованиях практически не затрагивали актуальных тем современности и недавнего прошлого, обращаясь преимущественно к древней истории Церкви, библеистике и археологии. В свою очередь идея о «постыдности» византийского периода истории Греции органично сомкнулась с протестантским отрицанием Предания и Вселенских соборов. В первые сто лет существования богословского отделения Афинского университета все преподаватели, получавшие сюда назначение, имели за плечами аспирантуры различных немецких университетов[2].

В 1923 году в Богословскую школу была прията первая студентка[3]. После Второй мировой войны, для размещения увеличившегося потока студентов, Богословская школа использовала здания юридического факультета по улице Солонос и Сина; на Гиппократовой улице, и др. Наконец, с сентября 1976 года, школа переехала в новый просторный университетский кампус в Афинском предместье Илиссии.

С середины XX века началось нарастание интереса к православной традиции. Начало этому положила деятельность профессор догматического и символического богословия Афинского университета Иоанна Кармириса, который в том числе возвратил в сферу исторических исследований мистическое богословие. В послевоенный период к изучению православной традиции обратились не только богословы, но и многие философы, историки и филологи.[9].

С 1970-х годов идёт переустройство ранее единой Богословской школы. В 1974 году в рамках школы был учреждён Пастырский факультет, но в 1975 году году вместо него этого был учрежден Духовно-образовательный факультет с двухлетней программой. В 1977 году этот факультет был вновь заменён Пастырским с четырехлетней программой и целью «специального образования служителей Церкви, духовенств, мирского и монашествующего».

В 1982 году Богословская школа была определенно разлелена на два факультета — Богословский и Пастырский. В октябре 1994 года последний был переименован в Социально-богословский факультет, целью которого была определена как образование «богословов способных к служению в духовенстве и преподаванию богословия», а также «исследователей занятых богословием в его разных сферах».

ДеканыПравить

источник[10][11]

 • Мисаил (Апостолидис)[el] (1837—1848)
 • Константинос Кондогонис (1848—1857)
 • Дионисиос Клеопас (1857—1858)
 • Константинос Кондогонис (1858—1860)
 • Панайотис Ромботис[el] (1860—1861)
 • Константинос Кондогонис (1861—1863)
 • Панагиотис Ромпотис (1863—1864)
 • Константинос Кондогонис (1864—1865)
 • Александрос Ликургос (1865—1866)
 • Панайотис Ромботис (1866—1867)
 • Константинос Кондогонис (1867—1868)
 • Феоклитос Вимбос (1868—1869)
 • Панайотис Ромботис (1869—1870)
 • Константинос Кондогонис (1870—1871)
 • Панайотис Ромботис (1871—1872)
 • Константинос Кондогонис (1872—1873)
 • Николаос Дамалас[el] (1873—1874)
 • Никифорос Калогерас (1874—1875)
 • Кириакос-Анастасиос Диомидоус (1875—1876)
 • Константинос Кондогонис (1876—1877)
 • Зикос Росис (1877—1878)
 • Кириакос-Анастасиос Диомидос (1878—1879)
 • Никифорос Калогерас (1879—1880)
 • Панайотис Павлидис[el] (1880—1881)
 • Зикос Росис (1881—1882)
 • Никифорос Калогерас (1882—1883)
 • Николаос Даламас (1883—1884)
 • Кириакос-Анастасиос Диомидус (1884—1885)
 • Панайотис Павлидис (1885—1886)
 • Закос Росис (1886—1887)
 • Николаос Дамалас (1887—1888)
 • Кириакос-Анастасиос Диомидус (1888—1889)
 • Панайотис Павлидис (1889—1890)
 • Закос Росис (1890—1891)
 • Николаос Дамалас (1891—1892)
 • Прокопиос Икономидис (1892—1894)
 • Эммануил Золотас[el] (1894—1895)
 • Закос Росис (1895—1896)
 • Прокопиос Икономидис (1896—1897)
 • Кириакос-Анастасиос Диомидус (1897—1898)
 • Георгиос Дервос[el] (1898—1899)
 • Иоаннис Месолорас (1899—1900)
 • Игнатиос Мосхакис (1900—1901)
 • Эммануил Золотас (1901—1902)
 • Закос Росис (1902—1903)
 • Георгиос Дервос (1903—1904)
 • Кириакос-Анастасиос Диомидус (1904—1905)
 • Иоаннис Месолорас (1905—1906)
 • Эммануил Золотас (1906—1907)
 • Николаос Папаяннопулос (1907—1908)
 • Георгиос Дервос (1908—1909)
 • Кириакос-Анастасиос Диомидус (1909—1910)
 • Константинос Раллис (1910—1911)
 • Иоаннис Месолорас (1911—1912)
 • Христос Андруцос (1912—1913)
 • Николаос Папаяннопулос (1913—1914)
 • Георгиос Дервос (1914—1915)
 • Хрисостомос Пападопулос (1915—1916)
 • Иоаннис Месолорас (1916—1917)
 • Христос Андруцос (1917—1918)
 • Эммануил Золотас (1918—1919)
 • Николаос Папаяннопулос (1919—1920)
 • Георгиос Дервос (1920—1921)
 • Христос Андруцос (1921—1922)
 • Иоаннис Месолорас (1922—1923)
 • Николаос Папаяннопулос (1923—1924)
 • Григориос Папамихаил (1924—1925)
 • Амилкс Аливизатос (1925—1926)
 • Константинос Диовуниотис (1926—1927)
 • Амилкс Аливизатос (1927—1928)
 • Григориос Папамихаил (1928—1929)
 • Димитриос Баланос (1929—1930)
 • Василиос Стефанидис (1930—1931)
 • Николаос Луварис (1931—1932)
 • Григориос Папамихаил (1932—1933)
 • Георгиос Сотириу (1933—1934)
 • Панайотис Брайциотис (1934—1935)
 • Амилкс Аливизатос (1935—1936)
 • Константинос Диовуниотис (1936—1937)
 • Николаос Луварис (1937—1938)
 • Георгиос Сотириу (1938—1941)
 • Николаос Луварис (1941—1942)
 • Василиос Веллас (1942—1943)
 • Панайотис Брациотис (1943—1944)
 • Панайотис Трембеллас (1944—1945)
 • Леонидас Филиппидис (1945—1946)
 • Василиос Стефанидис (1946—1947)
 • Иоаннис Кармирис (1947—1948)
 • Амилкс Аливизатос (1948—1949)
 • Панайотис Брациотис (1949—1950)
 • Василиос Веллас (1950—1951)
 • Панайотис Трембелас (1951—1952)
 • Николаос Луварис (1952—1953)
 • Иоаннис Кармирис (1953—1954)
 • Леонидас Филиппидис (1954—1955)
 • Василиос Иоаннидис (1955—1956)
 • Константинос Бонис (1956—1957)
 • Герасимос Конидарис (1957—1958)
 • Панайотис Брациотис (1958—1959)
 • Леонидас Филиппидис (1959—1960)
 • Андреас Фитракис (1960—1961)
 • Иоаннис Кармирис (1961—1962)
 • Димитриос Мораитис (1962—1963)
 • Василиос Иоаннидис (1963—1964)
 • Константинос Бонис (1964—1965)
 • Герасимос Конидарис (1965—1966)
 • Маркос Сиотис (1966—1967)
 • Андреас Фитракис (1967—1968)
 • Афанасиос Хаступис (1968—1969)
 • Константинос Бонис (1969—1970)
 • Афанасиос Хаступис (1970—1973)
 • Эвангелос Феодору (1973—1974)
 • Саввас Агуридис (1974—1975)
 • Константинос Муратидис (1975—1976)
 • Николаос Нисиотис (1976—1977)
 • Андреас Феодору (1977—1978)
 • Николаос Брациотис (1978—1979)
 • Василеос Дендакис (1979—1980)
 • Иоиас Иконому (1980—1981)
 • Власиос Фидас (1981—1983)
 • Анастасиос Яннулатос (1983—1987)
 • Василиос Цаконас (1987—1989)
 • Илиас Иконому (1989—1992)
 • Василиос Цаконас (1992—1994)
 • Христос Вулгарис (1994—2000)
 • Константинос Скутерис[en] (2000—2004)
 • Георгиос Металлинос[en] (2004—2007)
 • Элени Папакоста-Христинаки (2007—2011)
 • Мариос Бегзос[el] (2011—2018)

ПримечанияПравить

 1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Θεολογική Σχολή. old.uoa.gr. Дата обращения: 20 апреля 2020.
 2. 1 2 3 4 Афанасий Зоитакис. Опыт преподавания богословских дисциплин и патрологические исследования в греческих государственных учебных заведениях. Часть 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО (16 декабря 2016).
 3. 1 2 3 ΕΚΠΑ: Κοσμητεία Θεολογικής Σχολή - Η Θεολογική Σχολή. deantheol.uoa.gr. Дата обращения: 20 апреля 2020.
 4. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε. ΜΑΜΑΗ‐ΧΩΜΑΤΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής. — C. 9
 5. Ηλίας Καρκάνης, Στοιχεία από τη θέσπιση της ανώτερης εκπαίδευσης στο ελληνικό κράτος (1833—1862), Διπλωματική εργασία Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνων, τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης/Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1999, σελ. 10
 6. Παναγιώτης Κιμουρτζής, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837—1860): οι πρώτες γενεές των διδασκόντων. Διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Σχολή Νομικών,Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, τμήμα ΠολιτικήςΕπιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα, 2001, σελ. 8
 7. Παναγιώτης Κιμουρτζής, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837—1860): οι πρώτες γενεές των διδασκόντων. Διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα, 2001, σελ. 151
 8. Παναγιώτης Κιμουρτζής, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837—1860): οι πρώτες γενεές των διδασκόντων. Διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα, 2001, σελ. 153
 9. Афанасий Зоитакис. Опыт преподавания богословских дисциплин и патрологические исследования в греческих государственных учебных заведениях. Часть 2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО (18 декабря 2016).
 10. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011—2012 Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ι Α KΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΒΕΛΟΥΔΙΑΣ ΣΙΔΕΡΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. — ΑΘΗΝΑ, 2011. — С. 25—28.
 11. ΕΚΠΑ: Κοσμητεία Θεολογικής Σχολή - Διατελέσαντες Κοσμήτορες (недоступная ссылка). deantheol.uoa.gr. Дата обращения: 20 апреля 2020. Архивировано 14 марта 2016 года.

СсылкиПравить

 • http://www.theol.uoa.gr официальный сайт Богословского факультета Богословской школы Афинского университета
 • http://www.soctheol.uoa.gr официальный сайт Факультета социального богословия Богословской школы Афинского университета
 • Φύλλας, Μιχάλης (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2019). “Αντικομμουνισμός, πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων από το 1938 έως το 1974, μέσα από τα πρακτικά συνεδριάσεων μιας πανεπιστημιακής σχολής. Η περίπτωση της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών”. Νέα Παιδεία (171): 71-79. Используется устаревший параметр |month= (справка); Проверьте дату в |month= (справка на английском)[1]