Открыть главное меню

Григор II (год. рожд. неизв. — после 1331) — армянский князь Хачена примерно с 1287 года.

Григор II
арм. Գրիգոր Բ
5-й Князь Верхнего Хачена
Предшественник Гасан II
Преемник Гасан III
Смерть после 1331
Род Допяны
Отец Гасан II
Мать Мамкан (Вачутян)
Супруга Аспа (Орбелян)
Вероисповедание Христианство, армянская церковь

Владения охватывали Верхний Хачен. Был женат на Аспа — дочери Тарсаича Орбеляна и Минахатуна[1] дочери Гасан-Джалала. В источниках Григор II назван «князем армянским» и «господином Малого Сюника — Хандаберда, Акана и высоких гор Гегама, от Содка до Шохага…»[2]. После правления Григор II власть Верхнего Хачена ослабляется и последние входят под сюзеренитет князей Нижнего Хачена.

ПримечанияПравить

  1. Г. Григорян, Очерки истории Сюника IX—XV вв, стр., 99—100: «Благодаря бракосочетанию Тарсаича и Мина Хатун, между двумя ведущими фамилиями укрепился бы прочный союз, стабилизирующий в первую очередь пошатнувшуюся политическую обстановку одной из обширных областей Армении—Арцах, в особенности после коварного убийства великого князя Хасана Джалала. В этом браке родилось трое детей: сын Джалал и две дочери, из которых одна—Аспа вышла замуж за сына князя Хасана Допяна—Григора II Хаченеци, а другая—Мамкан стала супругой Мануэла, брата грузинского царя Давида.»
  2. Свод армянских надписей, т. 4, с. 315, 355:"…Գրիգոր իշխան Հայոց՝ տէր եւ պարոն Փոքր Սիւնեաց՝ Հանդաբերդոյ եւ Ականւոյ եւ բարձր լերանց ծովակին Գեղամայ, Սոթից մինչեւ ի Շաղուագայ եւ գաւառք մեր յանուանէ այս է՝ Սոթ Գլուխ եւ Բերդաձոր եւ ճոխանց, Հասկաբակս, Ատրենիս, Կաղեր, Ուռիաձոր եւ Խորուագետ, Դւանոց եւ այլ իւրեանց միջոց մսզրովն ի մեր նախնեաց մնացեալ հայրենիքէ, իւրեանց չորս սահմանովն…"

См. такжеПравить