Открыть главное меню

Стефан Мария Кучиньский (польск. Stefan Maria Kuczyński); также известен под литературным и подпольным псевдонимом Влодзимеж Барт (польск. Włodzimierz Bart) (21 сентября 1904 года, Богуслав, Российская империя — 30 марта 1985 года, Катовице, Польская Народная Республика) — польский историк-медиевист, исследователь периода правления короля Владислава II Ягайло, автор исторических повестей.

Стефан Мария Кучиньский
польск. Stefan Maria Kuczyński
Дата рождения 21 сентября 1904(1904-09-21)
Место рождения Богуслав
Российская империя
Дата смерти 30 марта 1985(1985-03-30) (80 лет)
Место смерти Катовице
ПНР
Страна
Научная сфера медиевистика
Место работы
Альма-матер
Учёная степень доктор исторических наук
Учёное звание профессор
Научный руководитель О. Галецкий
Известен как Влодзимеж Барт
польск. Włodzimierz Bart

БиографияПравить

Учился в Варшавском университете, на факультете полонистики, юриспруденции и истории. В 1932 году защитил докторскую степень (Литовское правление на Северских землях во второй половине XIV века), под руководством Оскара Галецкого. Работал учителем в варшавских гимназиях. После хабилитации (работа Черниговско-Северские земли под властью Литвы) в 1937 году преподавал в Варшавском университете, как доцент кафедры истории средневековой Европы. До 1944 года продолжал преподавать в гимназиях. Во время немецкой оккупации участвовал в подпольном образовании под псевдонимом Влодзимеж Барт.

После войны был — доцент Ягеллонского университета (1945), экстраординарный профессор Вроцлавского университета (руководитель кафедры Восточного славянства), профессор Лодзинского университета (1954—1969; в 1957—1968 руководитель кафедры средневековой Восточной Европы), профессор Силезского университета (1969—1982).

В 1946—1948 годах главный редактор ежемесячного журнала «Силезия», издававшегося в Еленей-Гуре. Редактор первого послевоенного научного журнала «Наука и искусство».

Автор ряда исторических повестей по средневековой истории. Повести для детей и молодёжи писал под псевдонимом Влодзимеж Барт.

Член исторической комиссии ПАЗ, комиссии славяноведения ПАН и ПИО, Лодзинского научного общества, Вроцлавского научного общества и СПП.

Его сын, профессор Кшиштоф Антоний Кучиньский, учёный, историк, с 2002 года ректор Государственной Высшей школы в Влоцлавеке

Научные взглядыПравить

В основном занимался политической и военной историей Средневековья. Главным образом интересовался историей Великого Княжества Литовского. После войны начал много работать и по тематике польско-тевтонских взаимоотношений. В своих работах сделал критический анализ неприязненных отношений Яна Длугоша к королю Владиславу Ягайлло. Указывал, в отличие от многих других историков, что войсками под Грюнвальдом командовал именно король Владислав. Был научным консультантом фильма «Крестоносцы».

ЛитератураПравить

Научные публикации
 • Sine wody, Warszawa: skł. gł. «Libraria Nova» 1935.
 • Ziemie Czernihowsko-Siewierskie pod rządami Litwy, Warszawa: zasiłek Funduszu Kultury Narodowej 1936. Prace Ukraińskiego Instytutu Naukowego. Serja Prac Komisji dla Badań Zagadnień Polsko-Ukraińskich; z. 2
 • Kto dowodził w bitwie pod Grunwaldem, Jelenia Góra 1947 (Odbitka: z kwartalnika «Nauka i Sztuka» t. 5).
 • Śląsk Dolny w drugą rocznicę powrotu do Polski 1945—1947, 1947.
 • O powstaniu wzmianki z r. 981 w «Powieści z lat doczesnych», Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 1955. Seria: Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 8.
 • Rozbiór krytyczny roku 1385 «Dziejów polskich» Jana Długosza, Warszawa 1958.
 • Grunwald 1410—1960, Olsztyn: «Pojezierze», 1959.
 • Grunwald, Warszawa: «Arkady» 1960.
 • Bitwa pod Grunwaldem, Katowice: «Śląsk» 1987, ISBN 8321605087
 • Król Jagiełło ok. 1351—1434, Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1985, ISBN 831107092X (wyd. 2 1987).
 • Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409—1411, Warszawa 1980, ISBN 8311062625 (wyd. 4 popr.)
 • Lata wojny trzynastoletniej w «Rocznikach, czyli kronikach» inaczej «Historii polskiej» Jana Długosza, t.1-2, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Wydawnicze 1964—1965.
 • Miechowita jako historyk, Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe 1965.
 • Sienkiewicz a współczesna historiografia polska, Warszawa 1966.
 • Rzeczywistość historyczna w «Krzyżakach» Henryka Sienkiewicza, Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy 1967.
 • Karol Szajnocha, Jadwiga i Jagiełło 1374—1413. Opowiadanie historyczne, t.1-2, wstęp: Stefan M. Kuczyński, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1969.
 • Spór o Grunwald, Warszawa: MON 1972.
 • Studia z dziejów Europy Wschodniej X—XVII w., Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1965.
Художественная литература
 • Litwin i Andegawenka: powieść historyczna. — Katowice: Śląsk, 1974.
 • Zawisza Czarny: powieść historyczna. — Katowice, 1980. — ISBN 8321600549.
Книги для детей (под псевдонимом Влодзимеж Барт)
 • Pierścień z szafirem. Opowieść o Macieju z Miechowa. — Warszawa: Nasza Księgarnia, 1962.
 • Grunwaldzkie miecze. Powieść historyczna dla młodzieży. — Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966.
 • Warneńczyk. — Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968.
 • Przygody Kołatka. — Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970.
Публикации о профессоре
 • Tadeusz Dubicki, Prof. dr hab. Stefan Maria Kuczyński (21 IX 1904-30 III 1985), «Kwartalnik Historyczny» (1985), z. 4, s. 1036—1039.
 • Tadeusz Dubicki, Krzysztof Antoni Kuczyński, Profesor Stefan Maria Kuczyński (1904—1985), «Studia i Materiały do Historii Wojskowości» 30 (1988), s. 3-7.
 • Jan Juszczyk, Pamięci profesora Stefana Marii Kuczyńskiego [1904-1985] w czwartą rocznicę śmierci, «Wiadomości Historyczne» 32(1989), z. 5, s. 474—476
 • Lidia Korczak, Kuczyński Stefan Maria w: Słownik historyków polskich, red. M. Prosińska-Jackl, Warszawa 1994, s. 275.
 • Anna Krupska, In memoriam Stefan Maria Kuczyński (21 IX 1904-30 III 1985), «Kronika Katowic» 2 (1984/1985), s. 7-14.
 • Stefan Maria Kuczyński w: Jarosław Kita, Rafał Stobiecki, Słownik biograficzny historyków łódzkich, Łódź 2000, s. 59-60.
 • Słownik biograficzny zasłużonych dla oświaty i wychowania w Warszawie i województwie stołecznym warszawskim od 1916 roku, z. 2, red. Z. Burlikowska, Warszawa 1997, s. 94-95.