Пра́отцы (греч. προπατέρες, προπατως) — в христианстве, название для предков Иисуса Христа во плоти[1]. К праотцам относятся ветхозаветные патриархи (греч. πατριάρχης — родоначальник, праотец), рассматриваемые как родоначальники еврейского народа и человечества в целом. Церковь почитает десять допотопных патриархов, которые, согласно Библии, были образцами благочестия и хранителями обетования ещё до дарования Израилю Закона и отличались исключительным долголетием; вплоть до Иакова и Иосифа, со смертью которых закончилась патриархальная эпоха библейской истории, патриархам было свойственно непосредственное общение с Богом[2]. Как предки Иисуса Христа праотцы включены в рассматриваемую христианской сотерологией историю спасения и в историю движения человечества к Царству Небесному[3].

В более широком смысле под праотцами в православной церкви понимаются все ветхозаветные святые, почитаемые как исполнители воли Божией в священной истории до новозаветной эпохи[3]. При этом непосредственные предки Христа именуются святыми отцами[4][нет в источнике].

Часто праотцами именуют только троих патриархов — прародителей еврейского народа: Авраама, Исаака и Иакова. Им соответствуют четыре праматери — Сарра, Ревекка, Рахиль и Лия[5]. В иудейской традиции именно Авраам, Исаак и Иаков именуются и патриархами, и отцами (праотцами) (ивр.שְׁלֹשֶׁת הָאָבוֹת‏‎ — «три праотца»)[6].

Памяти ветхозаветных святых и предков Иисуса Христа православная церковь посвящает Неделя святых праотец и Неделя святых отец накануне празднования Рождества Христова.

ПраотцыПравить

Допотопные праотцыПравить

 1. Адам,
 2. Сиф,
 3. Енос,
 4. Каинан,
 5. Малелеил,
 6. Иаред,
 7. Енох,
 8. Мафусаил,
 9. Ламех,
 10. Ной.

В сонме праотцов почитаются также:

 • Праведный Авель, сын Адама
 • Праведный Сим, сын Ноя
 • Праведный Иафет, сын Ноя

Послепотопные праотцыПравить

В эпоху после Потопа и до дарования Моисею Закона среди патриархов были Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф, на последнем и завершается патриархальный период библейской истории.

Христианская традиция усматривает в деяниях этих патриархов промыслительное значение, ветхозаветное предвосхищение новозаветной истории: так, принесение Авраамом в жертву Исаака прообразует, согласно патристическим толкованиям, крестную смерть и воскресение Христа. Это прообразовательное (типологическое) истолкование отразилось в христианской гимнографии (воспоминание ветхозаветных патриархов в службах Господским и Богородичным праздникам) и иконографии.

В качестве праотцов почитаются следующие потомки Иакова, сына Исаака:

 
Праотец Вениамин. Икона из праотеческого чина иконостаса собора Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале. Середина XVII века. Ныне в собрании Музея имени Андрея Рублёва

К праотцам относятся также праведные богоотцы Иоаким и Анна, родители Богородицы и праведный Иосиф, обручник Богородицы. Эти ближайшие родственники Христа по плоти, а также апостол Иаков Праведный и царь Давид, именуются также Богоотцами.

ПраматериПравить

 
Шуйская-Смоленская икона Божией Матери в раме с образами праматерей и пророчиц (из местного ряда Благовещенского собора Кремля). В клеймах изображены 18 женщин Ветхого Завета: Лия, Сарра, Ева, Ребекка, Рахиль; Мариам, Деборра, Руфь, Авигея; Раав, Иаиль, Анна, Ависанна; Сарептская вдова, Иудифь, Сусанна, Эсфирь, Сунамитянка

Помимо святой Анны, в сонме праотцов почитаются следующие ветхозаветные жёны:

 • Праматерь Ева
 • Праведная Сарра, жена Авраама
 • Праведная Ревекка, жена Исаака
 • Праведная Лия, первая жена Иакова
 • Праведная Рахиль, вторая жена Иакова
 • Праведная Асенефа, жена Иосифа прекрасного
 • Праведная Мириам, сестра Моисея
 • Праведная Девора, судившая Израиль
 • Праведная Руфь
 • Пророчица Олдама
 • Праведная Сараффия, к которой был послан пророк Илия
 • Праведная Саманитина, пропитавшая Елисея
 • Праведная Юдифь, умертвившая Олоферна
 • Праведная Есфирь, избавившая еврейский народ от Амана
 • Праведная Анна, мать пророка Самуила
 • Праведная Сусанна

ПочитаниеПравить

ИсторияПравить

Почитание ветхозаветных праотцев в христианской Церкви засвидетельствовано по крайней мере со второй половины IV века. Предполагается, что оно восходит к практике иудеохристианских общин первых веков христианства и связывается прежде всего с Иерусалимской церковью.

Ветхозаветные святые поминаются в чине литургии в ходатайственной молитве перед причастием: «Да обрящем милость и благодать со всеми святыми, от века Тебе благоугодившими праотцы, отцы, патриархи, пророки…» (Литургия Василия Великого). Такое поминовение появляется уже у святого Кирилла Иерусалимского (умершего в 386 году), который писал: «Затем поминаем преждепочивших Патриархов, Пророков, Апостолов, Мучеников, чтобы Господь принял эту жертву по их молитвам и их предстательству».

Неделя святых праотецПравить

Памяти ветхозаветных святых и предков Иисуса Христа православная церковь посвящает Неделя святых праотец и Неделя святых отец — дни памяти с подвижной датой. В данном случае слово неделя понимается как богослужебный термин, означающий «воскресенье». Неделя святых праотец отмечается в предпоследний воскресный день перед Рождеством Христовым и приходится на промежуток с 24 декабря (11 по юлианскому календарю) до 30 декабря (17 по юлианскому календарю).

В Неделю святых праотец и в Неделю святых отец церковь воспоминает всех ветхозаветных патриархов, от Адама до Иосифа Обручника, и всех ветхозаветных праведников, оправдавшихся верой в грядущего Мессию. В песнопениях церкви они перечисляются поименно.[1]

Помимо недели святых праотец вспоминаются праотцы в стихирах в неделю святых отец.

Тропарь, праотцам
На греческом[7] На церковнославянском[8] (транслитерация) На русском[9]
Тропарь праотцам Ἦχος β'

Ἐν πίστει τοὺς Προπάτορας ἐδικαίωσας, τὴν ἐξ Ἐθνῶν δι' αὐτῶν προμνηστευσάμενος Ἐκκλησίαν. Καυχῶνται ἐν δόξῃ οἱ Ἅγιοι, ὄι ἐκ σπέρματος αὐτῶν, ὑπάρχει καρπός εὐκλεής, ἡ ἀσπόρως τεκοῦσά σε. Ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

глас 2:

Ве́рою пра́отцы оправда́л еси́, от язык те́ми предобручи́вый Це́рковь: хва́лятся в сла́ве святи́и, я́ко от се́мене их есть Плод благославе́н, без се́мене Ро́ждшая Тя. Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй нас."

глас 2:

Верою праотцев Ты оправдал, в их лице предобручив с Собою Церковь из всех народов. Хвалятся во славе святые, ибо от семени их плод славный, — без семени Родившая Тебя. Их мольбами, Христе Боже, спаси души наши.

В иконостасеПравить

В православном иконосостасе праотцам может посвящаться отдельный праотеческий ярус, который встречается, однако, реже чем пророческий ярус. Центром праотеческого яруса является икона «Отечество» с Богом-отцом, Сыном божьим и Святым духом, ближе всего к центру располагаются Адам, Ева и Авель, далее — другие праотцы со свитками в руках. До XVI века в центре изображалась Троица.[10]


См. такжеПравить

ПримечанияПравить

 1. 1 2 Праотцы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
 2. Патриархи // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
 3. 1 2 Живов В. М. Праотец // Святость. Краткий словарь агиографических терминов. — М. : Гнозис, 1994. — С. 78—80.
 4. Протоиерей Александр Шаргунов. Неделя Святых праотец
 5. Праотцы // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.
 6. Патриархи — статья из Электронной еврейской энциклопедии
 7. Минея декабрь на греческом (недоступная ссылка)
 8. Праздничная Минея. (недоступная ссылка). Дата обращения 10 февраля 2014. Архивировано 22 февраля 2014 года.
 9. Праздничная Минея
 10. Т.И.Швецова. Православный иконостас. Происхождение, виды, духовный смысл. — С. 179—182.

СсылкиПравить