Открыть главное меню

Изменения

Медаль Франциска Скорины, ТРУДЫ, 2 фото
{{!}}}
}}
 
<gallery>
 
'''Ада́м Ио́сифович Ма́льдис''' ({{lang-be|Адам Іосіфавіч Мальдзіс}}; р. [[7 августа]] [[1932 год]]а) — советский и [[Белоруссия|белорусский]] [[литературовед]], [[литературный критик|критик]], {{публицист|СССР|Белоруссии|}}, {{прозаик|СССР|Белоруссии|}}, {{переводчик|СССР|Белоруссии|}}. [[Доктор филологических наук]] (1987), профессор (1990). Член [[СП СССР]] (1965).
 
== Награды и звания ==
* Государственная премия БССР имени [[Якуб Колас|Якуба Коласа]] (1980)<ref>За участие в двухтомном исследовании «История белорусской дооктябрьской литературы» и «История белорусской советской литературы».</ref>.;
* [[заслуженныйЗаслуженный деятель культуры Польши]] (1982).;
* [[орденмедаль Франциска Скорины]].;
* [[орден Франциска Скорины]] (2013).
 
== Труды ==
* Творчае пабрацімства: Беларуска-польскія літаратурныя ўзаемасувязі ў XIX ст.  {{Мн.}}, 19611966.
* Падарожжа ў XIХXIX стагоддзе: 3 гісторыі беларускай літаратуры, мастацтва і культуры. Навукова-папулярныя нарысы. — {{Мн.}}, 1969.
* Традыцыі польскага асветніцтваАсветніцтва ў беларускай літаратуры XIХXIX стагоддзя.  {{Мн.}}, 1972.
* Тры месяцы пошукаў, знаходак і сустрэч // Полымя. 1973. №7.
* Таямніцы старажытных сховішчаў. — {{Мн.}}, 1974.
* Астравеччына, край дарагі… — {{Мн.}}, 1977.
* На скрыжаванні славянскіхславянских традыцый: Літаратура Беларусі пераходнага перыяду: другая палавіна ХVII—ХVIII ст. — {{Мн.}}, 1980.
* Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры XVIII стагоддзя: Нарысы быту і звычаяў.  {{Мн.}}, 1982.
* Восень пасярод вясны: Аповесць, сатканая з гістарычных матэрыялаў і мясцовых паданняў. — Мн.: Мастац. літ., 1984.
* З3 літаратуразнаўчых вандраванняў: Нарысы, эсэ, дзённікі.  {{Мн.}}, 1987.
* Францыск Скарына як прыхільнік збліжэння і ўзаемаразумення людзей і народаў. — {{Мн.}}, 1988.
* Литовско-белорусские литературные связи. — Вильнюс, 1989. (На литовском языке, в соавторстве с А.Лапинскене).
* Жыццё і ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча: Партрэт пісьменніка і чалавека. — {{Мн.}}, 1990.
* …ІІ ажываюць спадчыны старонкі: Выбр.  {{Мн.}}, 1994.
* Як жылі нашы продкі ў XVIII стагоддзі. — Мн., 2001.
* Выбранае / Адам Мальдзіс; Уклад. В. Грышкевіч; Прадм. [[:be:Генадзь_Кісялёў|Г. Кісялёў]], [[:be:В._Чамярыцкі|В. Чамярыцкі]]. — Мн.: Кніга­збор, 2007. — 464 с. — («Беларускі кніга­збор»: Серыя 2. Гісторыка-літаратурныя помнікі). [[:be:Адмысловае:BookSources/9789856824954|ISBN 978-985-6824-95-4]].
* Мальдис, А. И. Белорусские сокровища за рубежом / А. И. Мальдис. — Минск : Літаратура і Мастацтва, 2009.  — 208 с. : ил. — (Беларусь вчера и сегодня). [[:be:Адмысловае:BookSources/9789856720942|ISBN 978-985-6720-94-2]].
* Мальдис, А. И. Соотечественики : очерки о белорусах и уроженцах Беларуси, обогативших мировую культуру / Адам Мальдис. — Минск : Издательский дом «Звезда», 2013. — 336 с. (Беларусь вчера и сегодня). ISBN 978-985-7059-85-0.
* Мальдис, А. И. Белорусские сокровища за рубежом / А. И. Мальдис. — Минск : Літаратура і Мастацтва, 2009.  — 208 с. : ил. — (Беларусь вчера и сегодня). ISBN 978-985-6720-94-2.
* Мальдис, А. И. Соотечественики : очерки о белорусах и уроженцах Беларуси, обогативших мировую культуру / Адам Мальдис. — Минск : Издательский дом «Звезда», 2013. — 336 с. (Беларусь вчера и сегодня). <nowiki>ISBN 978-985-7059-85-0</nowiki>.
 
== Примечания ==