Нормы морали: различия между версиями

41 221 байт убрано ,  3 года назад
 
== Библиография ==
* Biesaga T., Norma moralności, [w:] A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. N, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000 [dostęp 2015-04-25].
* {{Citation}}
* Ossowska M., Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa: PWN, 1970.
<div class="cx-template-editor-source-container" lang="pl" dir="ltr" style="display: none;"><div class="cx-template-editor-source"><div class="cx-template-editor-title" title="Tego szablonu używamy, kiedy chcemy podać źródło informacji.">Cytuj</div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="autor" class="cx-template-editor-param-key">Autor publikacji (imię i nazwisko)</span><span data-key="autor" title="Imię i nazwisko autora (alternatywa dla pól „Imię” i „Nazwisko”). W polu można przekazać wielu autorów oddzielając kolejnych średnikiem. Można linkować jak w kodzie źródłowym ([[Imię nazwisko]]), jeśli autor ma artykuł biograficzny w Wikipedii." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="autor" id="CITEREFBiesaga2000-autor-" style="position: relative;">Tadeusz Biesaga</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="redaktor" class="cx-template-editor-param-key">Redaktor (imię i nazwisko)</span><span data-key="redaktor" title="Imię i nazwisko redaktora. W parametrze można przekazać wielu redaktorów oddzielając kolejnych średnikiem. Można linkować jak w kodzie źródłowym ([[Imię nazwisko]]), jeśli redaktor ma artykuł biograficzny w Wikipedii." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="redaktor" id="CITEREFBiesaga2000-redaktor-" style="position: relative;">Andrzej Maryniarczyk</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="rozdział" class="cx-template-editor-param-key">Tytuł rozdziału</span><span data-key="rozdział" title="Pełny tytuł rozdziału publikacji" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="rozdział" id="CITEREFBiesaga2000-rozdział-" style="position: relative;">Norma moralności</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="tytuł" class="cx-template-editor-param-key">Tytuł źródła</span><span data-key="tytuł" title="Tytuł publikacji, strony internetowej lub nazwa oprogramowania. Może linkować jak w kodzie źródłowym ([[tytuł]]) jeśli dzieło ma artykuł w Wikipedii. Można również podać link zewnętrzny ([url tytuł]) jeśli cytujemy stronę internetową lub treść dzieła jest dostępna w Internecie, np. na Google Books. Jeśli podany jest link zewnętrzny należy podać także pole „data dostępu”." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="tytuł" id="CITEREFBiesaga2000-tytuł-" style="position: relative;">[http://www.ptta.pl/pef/index.php?id=glowna&lang=pl Powszechna Encyklopedia Filozofii]</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="data" class="cx-template-editor-param-key">Data</span><span data-key="data" title="Data publikacji. Preferowany format RRRR-MM-DD. Akceptowane są daty niepełne, czyli sam rok lub rok i miesiąc. Dopuszczalne są również niektóre zapisy stosowane w opisie bibliograficznym (przedział lat, rok przypuszczalny, ustalony lub przybliżony, itp.)." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="data" id="CITEREFBiesaga2000-data-" style="position: relative;">2000</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="data dostępu" class="cx-template-editor-param-key">Data dostępu</span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="data dostępu" id="CITEREFBiesaga2000-data dostępu-" style="position: relative;">25.04.2015</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="opis" class="cx-template-editor-param-key">Dodatkowy opis</span><span data-key="opis" title="Pozwala umieścić dalszy opis źródła, na przykład numer tomu, części, nazwa serii." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="opis" id="CITEREFBiesaga2000-opis-" style="position: relative;">t. N</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="miejsce" class="cx-template-editor-param-key">Miejsce wydania</span><span data-key="miejsce" title="Miejsce wydania książki lub czasopisma." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="miejsce" id="CITEREFBiesaga2000-miejsce-" style="position: relative;">Lublin</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="wydawca" class="cx-template-editor-param-key">Wydawnictwo</span><span data-key="wydawca" title="Wydawca książki lub czasopisma – można linkować do istniejącego artykułu o wydawnictwie." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="wydawca" id="CITEREFBiesaga2000-wydawca-" style="position: relative;">Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="odn" class="cx-template-editor-param-key">Odnośniki</span><span data-key="odn" title="Wartość ''tak'' umożliwia włączenie możliwości stosowania przypisów harwardzkich za pomocą szablonu {{odn}}. Jeśli występuje kolizja polegająca na tym, że ten sam zbiór do czterech pierwszych nazwisk autorów i rok publikacji powtarza się więcej niż raz, to wartością parametru jest wyróżnik, który jest małą literą z alfabetu łacińskiego (tj. a, b, ..., z), umożliwiający odróżnianie pozycji w przypisach. Inna wartość to jawnie podany pełny identyfikator podobnie jak w szablonie {{anchor}}." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="odn" id="CITEREFBiesaga2000-odn-" style="position: relative;">tak</div></div></div></div><div class="cx-template-editor-source-container" lang="pl" dir="ltr" style="display: none;"><div class="cx-template-editor-source"><div class="cx-template-editor-title" title="Tego szablonu używamy, kiedy chcemy podać źródło informacji.">Cytuj</div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="autor" class="cx-template-editor-param-key">Autor publikacji (imię i nazwisko)</span><span data-key="autor" title="Imię i nazwisko autora (alternatywa dla pól „Imię” i „Nazwisko”). W polu można przekazać wielu autorów oddzielając kolejnych średnikiem. Można linkować jak w kodzie źródłowym ([[Imię nazwisko]]), jeśli autor ma artykuł biograficzny w Wikipedii." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="autor" id="CITEREFBiesaga2000-autor-" style="position: relative;">Tadeusz Biesaga</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="redaktor" class="cx-template-editor-param-key">Redaktor (imię i nazwisko)</span><span data-key="redaktor" title="Imię i nazwisko redaktora. W parametrze można przekazać wielu redaktorów oddzielając kolejnych średnikiem. Można linkować jak w kodzie źródłowym ([[Imię nazwisko]]), jeśli redaktor ma artykuł biograficzny w Wikipedii." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="redaktor" id="CITEREFBiesaga2000-redaktor-" style="position: relative;">Andrzej Maryniarczyk</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="rozdział" class="cx-template-editor-param-key">Tytuł rozdziału</span><span data-key="rozdział" title="Pełny tytuł rozdziału publikacji" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="rozdział" id="CITEREFBiesaga2000-rozdział-" style="position: relative;">Norma moralności</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="tytuł" class="cx-template-editor-param-key">Tytuł źródła</span><span data-key="tytuł" title="Tytuł publikacji, strony internetowej lub nazwa oprogramowania. Może linkować jak w kodzie źródłowym ([[tytuł]]) jeśli dzieło ma artykuł w Wikipedii. Można również podać link zewnętrzny ([url tytuł]) jeśli cytujemy stronę internetową lub treść dzieła jest dostępna w Internecie, np. na Google Books. Jeśli podany jest link zewnętrzny należy podać także pole „data dostępu”." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="tytuł" id="CITEREFBiesaga2000-tytuł-" style="position: relative;">[http://www.ptta.pl/pef/index.php?id=glowna&lang=pl Powszechna Encyklopedia Filozofii]</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="data" class="cx-template-editor-param-key">Data</span><span data-key="data" title="Data publikacji. Preferowany format RRRR-MM-DD. Akceptowane są daty niepełne, czyli sam rok lub rok i miesiąc. Dopuszczalne są również niektóre zapisy stosowane w opisie bibliograficznym (przedział lat, rok przypuszczalny, ustalony lub przybliżony, itp.)." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="data" id="CITEREFBiesaga2000-data-" style="position: relative;">2000</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="data dostępu" class="cx-template-editor-param-key">Data dostępu</span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="data dostępu" id="CITEREFBiesaga2000-data dostępu-" style="position: relative;">25.04.2015</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="opis" class="cx-template-editor-param-key">Dodatkowy opis</span><span data-key="opis" title="Pozwala umieścić dalszy opis źródła, na przykład numer tomu, części, nazwa serii." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="opis" id="CITEREFBiesaga2000-opis-" style="position: relative;">t. N</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="miejsce" class="cx-template-editor-param-key">Miejsce wydania</span><span data-key="miejsce" title="Miejsce wydania książki lub czasopisma." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="miejsce" id="CITEREFBiesaga2000-miejsce-" style="position: relative;">Lublin</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="wydawca" class="cx-template-editor-param-key">Wydawnictwo</span><span data-key="wydawca" title="Wydawca książki lub czasopisma – można linkować do istniejącego artykułu o wydawnictwie." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="wydawca" id="CITEREFBiesaga2000-wydawca-" style="position: relative;">Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="odn" class="cx-template-editor-param-key">Odnośniki</span><span data-key="odn" title="Wartość ''tak'' umożliwia włączenie możliwości stosowania przypisów harwardzkich za pomocą szablonu {{odn}}. Jeśli występuje kolizja polegająca na tym, że ten sam zbiór do czterech pierwszych nazwisk autorów i rok publikacji powtarza się więcej niż raz, to wartością parametru jest wyróżnik, który jest małą literą z alfabetu łacińskiego (tj. a, b, ..., z), umożliwiający odróżnianie pozycji w przypisach. Inna wartość to jawnie podany pełny identyfikator podobnie jak w szablonie {{anchor}}." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="odn" id="CITEREFBiesaga2000-odn-" style="position: relative;">tak</div></div></div></div><div class="cx-template-editor-source-container" lang="pl" dir="ltr" style="display: none;"><div class="cx-template-editor-source"><div class="cx-template-editor-title" title="Tego szablonu używamy, kiedy chcemy podać źródło informacji.">Cytuj</div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="autor" class="cx-template-editor-param-key">Autor publikacji (imię i nazwisko)</span><span data-key="autor" title="Imię i nazwisko autora (alternatywa dla pól „Imię” i „Nazwisko”). W polu można przekazać wielu autorów oddzielając kolejnych średnikiem. Można linkować jak w kodzie źródłowym ([[Imię nazwisko]]), jeśli autor ma artykuł biograficzny w Wikipedii." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="autor" id="CITEREFBiesaga2000-autor-" style="position: relative;">Tadeusz Biesaga</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="redaktor" class="cx-template-editor-param-key">Redaktor (imię i nazwisko)</span><span data-key="redaktor" title="Imię i nazwisko redaktora. W parametrze można przekazać wielu redaktorów oddzielając kolejnych średnikiem. Można linkować jak w kodzie źródłowym ([[Imię nazwisko]]), jeśli redaktor ma artykuł biograficzny w Wikipedii." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="redaktor" id="CITEREFBiesaga2000-redaktor-" style="position: relative;">Andrzej Maryniarczyk</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="rozdział" class="cx-template-editor-param-key">Tytuł rozdziału</span><span data-key="rozdział" title="Pełny tytuł rozdziału publikacji" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="rozdział" id="CITEREFBiesaga2000-rozdział-" style="position: relative;">Norma moralności</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="tytuł" class="cx-template-editor-param-key">Tytuł źródła</span><span data-key="tytuł" title="Tytuł publikacji, strony internetowej lub nazwa oprogramowania. Może linkować jak w kodzie źródłowym ([[tytuł]]) jeśli dzieło ma artykuł w Wikipedii. Można również podać link zewnętrzny ([url tytuł]) jeśli cytujemy stronę internetową lub treść dzieła jest dostępna w Internecie, np. na Google Books. Jeśli podany jest link zewnętrzny należy podać także pole „data dostępu”." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="tytuł" id="CITEREFBiesaga2000-tytuł-" style="position: relative;">[http://www.ptta.pl/pef/index.php?id=glowna&lang=pl Powszechna Encyklopedia Filozofii]</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="data" class="cx-template-editor-param-key">Data</span><span data-key="data" title="Data publikacji. Preferowany format RRRR-MM-DD. Akceptowane są daty niepełne, czyli sam rok lub rok i miesiąc. Dopuszczalne są również niektóre zapisy stosowane w opisie bibliograficznym (przedział lat, rok przypuszczalny, ustalony lub przybliżony, itp.)." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="data" id="CITEREFBiesaga2000-data-" style="position: relative;">2000</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="data dostępu" class="cx-template-editor-param-key">Data dostępu</span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="data dostępu" id="CITEREFBiesaga2000-data dostępu-" style="position: relative;">25.04.2015</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="opis" class="cx-template-editor-param-key">Dodatkowy opis</span><span data-key="opis" title="Pozwala umieścić dalszy opis źródła, na przykład numer tomu, części, nazwa serii." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="opis" id="CITEREFBiesaga2000-opis-" style="position: relative;">t. N</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="miejsce" class="cx-template-editor-param-key">Miejsce wydania</span><span data-key="miejsce" title="Miejsce wydania książki lub czasopisma." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="miejsce" id="CITEREFBiesaga2000-miejsce-" style="position: relative;">Lublin</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="wydawca" class="cx-template-editor-param-key">Wydawnictwo</span><span data-key="wydawca" title="Wydawca książki lub czasopisma – można linkować do istniejącego artykułu o wydawnictwie." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="wydawca" id="CITEREFBiesaga2000-wydawca-" style="position: relative;">Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="odn" class="cx-template-editor-param-key">Odnośniki</span><span data-key="odn" title="Wartość ''tak'' umożliwia włączenie możliwości stosowania przypisów harwardzkich za pomocą szablonu {{odn}}. Jeśli występuje kolizja polegająca na tym, że ten sam zbiór do czterech pierwszych nazwisk autorów i rok publikacji powtarza się więcej niż raz, to wartością parametru jest wyróżnik, który jest małą literą z alfabetu łacińskiego (tj. a, b, ..., z), umożliwiający odróżnianie pozycji w przypisach. Inna wartość to jawnie podany pełny identyfikator podobnie jak w szablonie {{anchor}}." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="odn" id="CITEREFBiesaga2000-odn-" style="position: relative;">tak</div></div></div></div><div class="cx-template-editor-source-container" lang="pl" dir="ltr" style="display: none;"><div class="cx-template-editor-source"><div class="cx-template-editor-title" title="Tego szablonu używamy, kiedy chcemy podać źródło informacji.">Cytuj</div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="autor" class="cx-template-editor-param-key">Autor publikacji (imię i nazwisko)</span><span data-key="autor" title="Imię i nazwisko autora (alternatywa dla pól „Imię” i „Nazwisko”). W polu można przekazać wielu autorów oddzielając kolejnych średnikiem. Można linkować jak w kodzie źródłowym ([[Imię nazwisko]]), jeśli autor ma artykuł biograficzny w Wikipedii." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="autor" id="CITEREFBiesaga2000-autor-" style="position: relative;">Tadeusz Biesaga</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="redaktor" class="cx-template-editor-param-key">Redaktor (imię i nazwisko)</span><span data-key="redaktor" title="Imię i nazwisko redaktora. W parametrze można przekazać wielu redaktorów oddzielając kolejnych średnikiem. Można linkować jak w kodzie źródłowym ([[Imię nazwisko]]), jeśli redaktor ma artykuł biograficzny w Wikipedii." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="redaktor" id="CITEREFBiesaga2000-redaktor-" style="position: relative;">Andrzej Maryniarczyk</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="rozdział" class="cx-template-editor-param-key">Tytuł rozdziału</span><span data-key="rozdział" title="Pełny tytuł rozdziału publikacji" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="rozdział" id="CITEREFBiesaga2000-rozdział-" style="position: relative;">Norma moralności</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="tytuł" class="cx-template-editor-param-key">Tytuł źródła</span><span data-key="tytuł" title="Tytuł publikacji, strony internetowej lub nazwa oprogramowania. Może linkować jak w kodzie źródłowym ([[tytuł]]) jeśli dzieło ma artykuł w Wikipedii. Można również podać link zewnętrzny ([url tytuł]) jeśli cytujemy stronę internetową lub treść dzieła jest dostępna w Internecie, np. na Google Books. Jeśli podany jest link zewnętrzny należy podać także pole „data dostępu”." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="tytuł" id="CITEREFBiesaga2000-tytuł-" style="position: relative;">[http://www.ptta.pl/pef/index.php?id=glowna&lang=pl Powszechna Encyklopedia Filozofii]</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="data" class="cx-template-editor-param-key">Data</span><span data-key="data" title="Data publikacji. Preferowany format RRRR-MM-DD. Akceptowane są daty niepełne, czyli sam rok lub rok i miesiąc. Dopuszczalne są również niektóre zapisy stosowane w opisie bibliograficznym (przedział lat, rok przypuszczalny, ustalony lub przybliżony, itp.)." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="data" id="CITEREFBiesaga2000-data-" style="position: relative;">2000</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="data dostępu" class="cx-template-editor-param-key">Data dostępu</span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="data dostępu" id="CITEREFBiesaga2000-data dostępu-" style="position: relative;">25.04.2015</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="opis" class="cx-template-editor-param-key">Dodatkowy opis</span><span data-key="opis" title="Pozwala umieścić dalszy opis źródła, na przykład numer tomu, części, nazwa serii." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="opis" id="CITEREFBiesaga2000-opis-" style="position: relative;">t. N</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="miejsce" class="cx-template-editor-param-key">Miejsce wydania</span><span data-key="miejsce" title="Miejsce wydania książki lub czasopisma." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="miejsce" id="CITEREFBiesaga2000-miejsce-" style="position: relative;">Lublin</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="wydawca" class="cx-template-editor-param-key">Wydawnictwo</span><span data-key="wydawca" title="Wydawca książki lub czasopisma – można linkować do istniejącego artykułu o wydawnictwie." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="wydawca" id="CITEREFBiesaga2000-wydawca-" style="position: relative;">Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="odn" class="cx-template-editor-param-key">Odnośniki</span><span data-key="odn" title="Wartość ''tak'' umożliwia włączenie możliwości stosowania przypisów harwardzkich za pomocą szablonu {{odn}}. Jeśli występuje kolizja polegająca na tym, że ten sam zbiór do czterech pierwszych nazwisk autorów i rok publikacji powtarza się więcej niż raz, to wartością parametru jest wyróżnik, który jest małą literą z alfabetu łacińskiego (tj. a, b, ..., z), umożliwiający odróżnianie pozycji w przypisach. Inna wartość to jawnie podany pełny identyfikator podobnie jak w szablonie {{anchor}}." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="odn" id="CITEREFBiesaga2000-odn-" style="position: relative;">tak</div></div></div></div>
 
* {{Citation}}
<div class="cx-template-editor-source-container" lang="pl" dir="ltr" style="display: none;"><div class="cx-template-editor-source"><div class="cx-template-editor-title" title="Tego szablonu używamy, kiedy chcemy podać źródło informacji.">Cytuj</div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="autor" class="cx-template-editor-param-key">Autor publikacji (imię i nazwisko)</span><span data-key="autor" title="Imię i nazwisko autora (alternatywa dla pól „Imię” i „Nazwisko”). W polu można przekazać wielu autorów oddzielając kolejnych średnikiem. Można linkować jak w kodzie źródłowym ([[Imię nazwisko]]), jeśli autor ma artykuł biograficzny w Wikipedii." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="autor" id="CITEREFOssowska1970-autor-" style="position: relative;">[[Оссовская, Мария|Maria Ossowska]]</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="tytuł" class="cx-template-editor-param-key">Tytuł źródła</span><span data-key="tytuł" title="Tytuł publikacji, strony internetowej lub nazwa oprogramowania. Może linkować jak w kodzie źródłowym ([[tytuł]]) jeśli dzieło ma artykuł w Wikipedii. Można również podać link zewnętrzny ([url tytuł]) jeśli cytujemy stronę internetową lub treść dzieła jest dostępna w Internecie, np. na Google Books. Jeśli podany jest link zewnętrzny należy podać także pole „data dostępu”." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="tytuł" id="CITEREFOssowska1970-tytuł-" style="position: relative;">Normy moralne. Próba systematyzacji</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="data" class="cx-template-editor-param-key">Data</span><span data-key="data" title="Data publikacji. Preferowany format RRRR-MM-DD. Akceptowane są daty niepełne, czyli sam rok lub rok i miesiąc. Dopuszczalne są również niektóre zapisy stosowane w opisie bibliograficznym (przedział lat, rok przypuszczalny, ustalony lub przybliżony, itp.)." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="data" id="CITEREFOssowska1970-data-" style="position: relative;">1970</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="miejsce" class="cx-template-editor-param-key">Miejsce wydania</span><span data-key="miejsce" title="Miejsce wydania książki lub czasopisma." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="miejsce" id="CITEREFOssowska1970-miejsce-" style="position: relative;">Warszawa</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="wydawca" class="cx-template-editor-param-key">Wydawnictwo</span><span data-key="wydawca" title="Wydawca książki lub czasopisma – można linkować do istniejącego artykułu o wydawnictwie." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="wydawca" id="CITEREFOssowska1970-wydawca-" style="position: relative;">PWN</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="odn" class="cx-template-editor-param-key">Odnośniki</span><span data-key="odn" title="Wartość ''tak'' umożliwia włączenie możliwości stosowania przypisów harwardzkich za pomocą szablonu {{odn}}. Jeśli występuje kolizja polegająca na tym, że ten sam zbiór do czterech pierwszych nazwisk autorów i rok publikacji powtarza się więcej niż raz, to wartością parametru jest wyróżnik, który jest małą literą z alfabetu łacińskiego (tj. a, b, ..., z), umożliwiający odróżnianie pozycji w przypisach. Inna wartość to jawnie podany pełny identyfikator podobnie jak w szablonie {{anchor}}." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="odn" id="CITEREFOssowska1970-odn-" style="position: relative;">tak</div></div></div></div><div class="cx-template-editor-source-container" lang="pl" dir="ltr" style="display: none;"><div class="cx-template-editor-source"><div class="cx-template-editor-title" title="Tego szablonu używamy, kiedy chcemy podać źródło informacji.">Cytuj</div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="autor" class="cx-template-editor-param-key">Autor publikacji (imię i nazwisko)</span><span data-key="autor" title="Imię i nazwisko autora (alternatywa dla pól „Imię” i „Nazwisko”). W polu można przekazać wielu autorów oddzielając kolejnych średnikiem. Można linkować jak w kodzie źródłowym ([[Imię nazwisko]]), jeśli autor ma artykuł biograficzny w Wikipedii." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="autor" id="CITEREFOssowska1970-autor-" style="position: relative;">[[Оссовская, Мария|Maria Ossowska]]</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="tytuł" class="cx-template-editor-param-key">Tytuł źródła</span><span data-key="tytuł" title="Tytuł publikacji, strony internetowej lub nazwa oprogramowania. Może linkować jak w kodzie źródłowym ([[tytuł]]) jeśli dzieło ma artykuł w Wikipedii. Można również podać link zewnętrzny ([url tytuł]) jeśli cytujemy stronę internetową lub treść dzieła jest dostępna w Internecie, np. na Google Books. Jeśli podany jest link zewnętrzny należy podać także pole „data dostępu”." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="tytuł" id="CITEREFOssowska1970-tytuł-" style="position: relative;">Normy moralne. Próba systematyzacji</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="data" class="cx-template-editor-param-key">Data</span><span data-key="data" title="Data publikacji. Preferowany format RRRR-MM-DD. Akceptowane są daty niepełne, czyli sam rok lub rok i miesiąc. Dopuszczalne są również niektóre zapisy stosowane w opisie bibliograficznym (przedział lat, rok przypuszczalny, ustalony lub przybliżony, itp.)." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="data" id="CITEREFOssowska1970-data-" style="position: relative;">1970</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="miejsce" class="cx-template-editor-param-key">Miejsce wydania</span><span data-key="miejsce" title="Miejsce wydania książki lub czasopisma." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="miejsce" id="CITEREFOssowska1970-miejsce-" style="position: relative;">Warszawa</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="wydawca" class="cx-template-editor-param-key">Wydawnictwo</span><span data-key="wydawca" title="Wydawca książki lub czasopisma – można linkować do istniejącego artykułu o wydawnictwie." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="wydawca" id="CITEREFOssowska1970-wydawca-" style="position: relative;">PWN</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="odn" class="cx-template-editor-param-key">Odnośniki</span><span data-key="odn" title="Wartość ''tak'' umożliwia włączenie możliwości stosowania przypisów harwardzkich za pomocą szablonu {{odn}}. Jeśli występuje kolizja polegająca na tym, że ten sam zbiór do czterech pierwszych nazwisk autorów i rok publikacji powtarza się więcej niż raz, to wartością parametru jest wyróżnik, który jest małą literą z alfabetu łacińskiego (tj. a, b, ..., z), umożliwiający odróżnianie pozycji w przypisach. Inna wartość to jawnie podany pełny identyfikator podobnie jak w szablonie {{anchor}}." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="odn" id="CITEREFOssowska1970-odn-" style="position: relative;">tak</div></div></div></div><div class="cx-template-editor-source-container" lang="pl" dir="ltr" style="display: none;"><div class="cx-template-editor-source"><div class="cx-template-editor-title" title="Tego szablonu używamy, kiedy chcemy podać źródło informacji.">Cytuj</div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="autor" class="cx-template-editor-param-key">Autor publikacji (imię i nazwisko)</span><span data-key="autor" title="Imię i nazwisko autora (alternatywa dla pól „Imię” i „Nazwisko”). W polu można przekazać wielu autorów oddzielając kolejnych średnikiem. Można linkować jak w kodzie źródłowym ([[Imię nazwisko]]), jeśli autor ma artykuł biograficzny w Wikipedii." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="autor" id="CITEREFOssowska1970-autor-" style="position: relative;">[[Оссовская, Мария|Maria Ossowska]]</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="tytuł" class="cx-template-editor-param-key">Tytuł źródła</span><span data-key="tytuł" title="Tytuł publikacji, strony internetowej lub nazwa oprogramowania. Może linkować jak w kodzie źródłowym ([[tytuł]]) jeśli dzieło ma artykuł w Wikipedii. Można również podać link zewnętrzny ([url tytuł]) jeśli cytujemy stronę internetową lub treść dzieła jest dostępna w Internecie, np. na Google Books. Jeśli podany jest link zewnętrzny należy podać także pole „data dostępu”." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="tytuł" id="CITEREFOssowska1970-tytuł-" style="position: relative;">Normy moralne. Próba systematyzacji</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="data" class="cx-template-editor-param-key">Data</span><span data-key="data" title="Data publikacji. Preferowany format RRRR-MM-DD. Akceptowane są daty niepełne, czyli sam rok lub rok i miesiąc. Dopuszczalne są również niektóre zapisy stosowane w opisie bibliograficznym (przedział lat, rok przypuszczalny, ustalony lub przybliżony, itp.)." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="data" id="CITEREFOssowska1970-data-" style="position: relative;">1970</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="miejsce" class="cx-template-editor-param-key">Miejsce wydania</span><span data-key="miejsce" title="Miejsce wydania książki lub czasopisma." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="miejsce" id="CITEREFOssowska1970-miejsce-" style="position: relative;">Warszawa</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="wydawca" class="cx-template-editor-param-key">Wydawnictwo</span><span data-key="wydawca" title="Wydawca książki lub czasopisma – można linkować do istniejącego artykułu o wydawnictwie." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="wydawca" id="CITEREFOssowska1970-wydawca-" style="position: relative;">PWN</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="odn" class="cx-template-editor-param-key">Odnośniki</span><span data-key="odn" title="Wartość ''tak'' umożliwia włączenie możliwości stosowania przypisów harwardzkich za pomocą szablonu {{odn}}. Jeśli występuje kolizja polegająca na tym, że ten sam zbiór do czterech pierwszych nazwisk autorów i rok publikacji powtarza się więcej niż raz, to wartością parametru jest wyróżnik, który jest małą literą z alfabetu łacińskiego (tj. a, b, ..., z), umożliwiający odróżnianie pozycji w przypisach. Inna wartość to jawnie podany pełny identyfikator podobnie jak w szablonie {{anchor}}." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="odn" id="CITEREFOssowska1970-odn-" style="position: relative;">tak</div></div></div></div><div class="cx-template-editor-source-container" lang="pl" dir="ltr" style="display: none;"><div class="cx-template-editor-source"><div class="cx-template-editor-title" title="Tego szablonu używamy, kiedy chcemy podać źródło informacji.">Cytuj</div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="autor" class="cx-template-editor-param-key">Autor publikacji (imię i nazwisko)</span><span data-key="autor" title="Imię i nazwisko autora (alternatywa dla pól „Imię” i „Nazwisko”). W polu można przekazać wielu autorów oddzielając kolejnych średnikiem. Można linkować jak w kodzie źródłowym ([[Imię nazwisko]]), jeśli autor ma artykuł biograficzny w Wikipedii." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="autor" id="CITEREFOssowska1970-autor-" style="position: relative;">[[Оссовская, Мария|Maria Ossowska]]</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="tytuł" class="cx-template-editor-param-key">Tytuł źródła</span><span data-key="tytuł" title="Tytuł publikacji, strony internetowej lub nazwa oprogramowania. Może linkować jak w kodzie źródłowym ([[tytuł]]) jeśli dzieło ma artykuł w Wikipedii. Można również podać link zewnętrzny ([url tytuł]) jeśli cytujemy stronę internetową lub treść dzieła jest dostępna w Internecie, np. na Google Books. Jeśli podany jest link zewnętrzny należy podać także pole „data dostępu”." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="tytuł" id="CITEREFOssowska1970-tytuł-" style="position: relative;">Normy moralne. Próba systematyzacji</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="data" class="cx-template-editor-param-key">Data</span><span data-key="data" title="Data publikacji. Preferowany format RRRR-MM-DD. Akceptowane są daty niepełne, czyli sam rok lub rok i miesiąc. Dopuszczalne są również niektóre zapisy stosowane w opisie bibliograficznym (przedział lat, rok przypuszczalny, ustalony lub przybliżony, itp.)." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="data" id="CITEREFOssowska1970-data-" style="position: relative;">1970</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="miejsce" class="cx-template-editor-param-key">Miejsce wydania</span><span data-key="miejsce" title="Miejsce wydania książki lub czasopisma." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="miejsce" id="CITEREFOssowska1970-miejsce-" style="position: relative;">Warszawa</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="wydawca" class="cx-template-editor-param-key">Wydawnictwo</span><span data-key="wydawca" title="Wydawca książki lub czasopisma – można linkować do istniejącego artykułu o wydawnictwie." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="wydawca" id="CITEREFOssowska1970-wydawca-" style="position: relative;">PWN</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="odn" class="cx-template-editor-param-key">Odnośniki</span><span data-key="odn" title="Wartość ''tak'' umożliwia włączenie możliwości stosowania przypisów harwardzkich za pomocą szablonu {{odn}}. Jeśli występuje kolizja polegająca na tym, że ten sam zbiór do czterech pierwszych nazwisk autorów i rok publikacji powtarza się więcej niż raz, to wartością parametru jest wyróżnik, który jest małą literą z alfabetu łacińskiego (tj. a, b, ..., z), umożliwiający odróżnianie pozycji w przypisach. Inna wartość to jawnie podany pełny identyfikator podobnie jak w szablonie {{anchor}}." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="odn" id="CITEREFOssowska1970-odn-" style="position: relative;">tak</div></div></div></div>
[[Категория:Этика]]
[[Категория:Мораль]]