По долинам и по взгорьям: различия между версиями

Иекавица значит иекавица
(Спасено источников — 1, отмечено мёртвыми — 0. #IABot (v1.6.1))
(Иекавица значит иекавица)
Neka čuje dušman kleti
krvavi se vodi rat,
Prije ćemo mi umretiumrijeti
Nego svoje zemlje dat'!
 
Kaznićemo izdajice,
Oslobodit' narod svoj,
Kazaćemo celomcijelom svetusvijetu
Da se bije ljuti boj!
 
Нека чује душман клети
крвави се води рат,
Прије ћемо ми умретиумријети
Него своје земље дат'!
 
Казнићемо издајице,
Ослободит' народ свој,
Казаћемо целомцијелом светусвијету
Да се бије љути бој!