Закаменские буряты: различия между версиями

2 байта добавлено ,  3 года назад
Нет описания правки
( Новая страница: «{{Народ|самоназвание={{lang-bua|Захааминай буряадууд}}|численность=|расселение={{Фла…»)
 
 
== Родоплеменной состав ==
В состав этнотерриториальной группы закаменских бурят входят такие малые племена, как [[Хонгодоры|хонгодор]] (вкл. саган, шурунхан, шуртхэ), тэртэ, хурхуд, хойхо (hойhо), булбэ (булбу), хоршод, салжууд (салджиуд), [[Атаганы|атаган]], бурэнгуд, алагуй, [[Сартулы|сартул]] (вкл. шара азарга, зээрдэ азарга<ref name=":8">{{Cite web|url=http://www.ugaizam.narod.ru/num_012/n_0012_009.html|title=Угай зам: Путь предков|author=|website=|date=|publisher=www.ugaizam.narod.ru|accessdate=2018-06-24}}</ref>), уляаба (уляба), долоонгуд (долонгуд), дурбэнгуд, боолдой, соохэр (сохэр), ангад, зунгар, барунгар, галзуд, шоно, [[Тангуты|тангуд]], [[Сойоты|сойот]], заяктай (заягтай) и сэнтигэн<ref name=":0">{{Статья|автор=Нанзатов Б.З.|заглавие=Племенной состав бурят в XIX веке|ссылка=https://elibrary.ru/item.asp?id=23545092|язык=|издание=|тип=|год=2003|месяц=|число=|том=|номер=|страницы=15–27|issn=}}</ref>. В составе крупного этнического подразделения хойхо (hойhо, hойхо, сойго, сойсо, сойцо) значатся следующие роды: хойхо (hойhо), дажи, хорчид (хорхид<ref name=":8" />), бурэнгуд, барунгар, зунгар, минаахай, ухин, булбэ ураг<ref name=":9">{{Статья|автор=Нанзатов Б.З., Содномпилова М.М.|заглавие=Закаменские буряты в XIX в.: этнический состав и расселение|ссылка=https://cyberleninka.ru/article/n/zakamenskie-buryaty-v-xix-v-etnicheskiy-sostav-i-rasselenie|язык=|издание=Известия Иркутского государственного университета. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология|тип=|год=|месяц=|число=|том=|номер=|страницы=|issn=}}</ref>, дани<ref name=":10">{{Cite web|url=http://site-a28043d.umi.ru/blog/zakamenskie_buryaty/|title=История Бурятии: Трезвый взгляд. Закаменские буряты.|author=|website=|date=|publisher=}}</ref>. Также в составе закаменских бурят упоминаются роды: [[Сонголы|цонгол (сонгол)]]<ref name=":9" />, баяндай, бахасар, монгол, [[Урянхайцы|урянхай]], хан-хиргис (хан хиргиз), айшха, донхой, хоогой, хохо, мосхоо, батаржан, аштараг, далахай, яхирмай, алита, ангад, абхай, бохон, жаба, ярангадай, шаглаан, гоноон, бороон, хабарнууд, дайраан, онгорёон, буубэлдэй, хуртага, олёд, уриган, шуртахаан, моотогон, алтан, шудхэ, алтай, турай, хоржоон, судагай, мордуушха, бортоон, шагнаан, зодбо, жодоохон, гуур, улаантан, манза, пайбал, ярхай, попоос, мардан, будуухай, гуринха, бурзай, болхой, тангаан, монхоо, ходой, обохон, бааял, щара хамган, табаха, шаранхай, гуша, арагата, буха, хара буха, хантай, зармагтай, халзан, шахай, ехэ гохин, бага гохин, хоондо, улзы, улэнтэ, содоор, ханхабай, хаарал, эрхэ, буруунгууд, минаахай, шоохой, омойхон, шамайхан, ажахай, хухэ толгой<ref name=":10" /><ref>{{Книга|автор=Бабуев С.Д.|заглавие=Из родословных закаменских бурят|ответственный=|издание=|место=Закаменск|издательство=|год=1993|страницы=|страниц=|isbn=|isbn2=}}</ref>. Основу составляют малые племена, неприсоединившиеся к большим племенам. Представлены [[Хонгодоры|хонгодорские]] племена, также группы [[Булагаты|булагатов]] и [[Эхириты|эхиритов]]. Племена [[Сартулы|сартул]] и [[Атаганы|атаган]] являются частью племен, расселявшихся в [[XVII век|XVII веке]] в устье [[Селенга|Селенги]]. Присутствуют [[сойоты]] и [[Эвенки|тунгусские]] племена: заяктай и сэнтигэн, которые в течение [[XIX век|XIX века]] были ассимилированы [[Буряты|бурятами]].
 
Также в составе закаменских бурят упоминаются роды: [[Сонголы|цонгол (сонгол)]]<ref name=":9" />, баяндай, бахасар, монгол, [[Урянхайцы|урянхай]], хан-хиргис (хан хиргиз), айшха, донхой, хоогой, хохо, мосхоо, батаржан, аштараг, далахай, яхирмай, алита, ангад, абхай, бохон, жаба, ярангадай, шаглаан, гоноон, бороон, хабарнууд, дайраан, онгорёон, буубэлдэй, хуртага, олёд, уриган, шуртахаан, моотогон, алтан, шудхэ, алтай, турай, хоржоон, судагай, мордуушха, бортоон, шагнаан, зодбо, жодоохон, гуур, улаантан, манза, пайбал, ярхай, попоос, мардан, будуухай, гуринха, бурзай, болхой, тангаан, монхоо, ходой, обохон, бааял, щара хамган, табаха, шаранхай, гуша, арагата, буха, хара буха, хантай, зармагтай, халзан, шахай, ехэ гохин, бага гохин, хоондо, улзы, улэнтэ, содоор, ханхабай, хаарал, эрхэ, буруунгууд, минаахай, шоохой, омойхон, шамайхан, ажахай, хухэ толгой<ref name=":10" /><ref>{{Книга|автор=Бабуев С.Д.|заглавие=Из родословных закаменских бурят|ответственный=|издание=|место=Закаменск|издательство=|год=1993|страницы=|страниц=|isbn=|isbn2=}}</ref>.
 
Основу составляют малые племена, неприсоединившиеся к большим племенам. Представлены [[Хонгодоры|хонгодорские]] племена, также группы [[Булагаты|булагатов]] и [[Эхириты|эхиритов]]. Племена [[Сартулы|сартул]] и [[Атаганы|атаган]] являются частью племен, расселявшихся в [[XVII век|XVII веке]] в устье [[Селенга|Селенги]]. Присутствуют [[сойоты]] и [[Эвенки|тунгусские]] племена: заяктай и сэнтигэн, которые в течение [[XIX век|XIX века]] были ассимилированы [[Буряты|бурятами]].
 
== См. также ==