Якубовский, Ян Феликс

(перенаправлено с «Якубовский Ян Феликс»)

Якубовский Ян Феликс (польск. Jakubowski Jan Feliks; 20 ноября 1874, Рига — 4 августа 1938, Варшава) — историк, архивист.

Ян Феликс Якубовский
Дата рождения 20 ноября 1874(1874-11-20)[1]
Место рождения
Дата смерти 4 марта 1938(1938-03-04) (63 года)
Место смерти
Страна
Научная сфера история[2] и архивоведение[2]
Альма-матер
Награды и премии
золотой крест Заслуги

БиографияПравить

Родители — Болеслав Якубовский и Валерия из Кибартов. Учился в Риге.

В 1894 поступил на историко-филологический факультет Московского университета. За участие в студенческой демонстрации в 1896 исключен из университета.

В 1897 поступил на юридический факультет Дерптского университета, который окончил в 1903.

С научными целями путешествовал по Франции и Германии.

В 1904 в Московском университете сдал экзамен на право преподавать историю в гимназиях. В 1905 вынужден был уехать на лечение в Италию.

Позднее преподавал в Варшаве в Торговой школе купеческого общества, в Обществе научных курсов и на Педагогических курсах Милковуского.

В 19151918 находился в Москве, куда эвакуировался во время Первой мировой войны.

В Москве преподавал в школах для польских беженцев. Возглавлял польскую организацию преподавателей средних школ в России.

С 01.06.1918 архивист в Архиве публичного просвещения.

В 1923 — эксперт в деле возвращения польских архивных документов из России. Выступал за передачу Польше Метрики ВКЛ.

В Варшаве по предложению Польской Академии наук исследовал материалы из Несвижского архива князей Радзивиллов, подготовил к печати некоторые законодательные акты ВКЛ. Одновременно собирал материалы для Кодекса актов ВКЛ, подготавливаемого Польской АН.

С 1922 член Комитета кассы имени Меновского.

С 1928 член Географической комиссии Польской АН.

В 19241925 преподавал в Варшавском университете историю Литвы вместо О.Галецкого.

С ноября 1932 на пенсии. Умер в 1938 г. в Варшаве.

БиблиографияПравить

 • Якубовский И. В. Земские привилеи Великого княжества Литовского // Журнал Министерства Народного Просвещения. — 1903. Апрель. С. 239—278; Июнь. С. 245—303.
 • J.J. O pochodzeniu narodowości wielkorosyjskiej (notatka historyczno-etnograficzna)// Przegląd Historyczny. — 1907. T. IV. Nr 1. S. 123—127.
 • Jakubowski Jan. Opis Księstwa Trockiego z r. 1387. Przyczynek do badań nad ustrojem Litwy przedchrześcijańskiej // Przegląd Historyczny. — 1907. T. V. S. 22—48, mapa.
 • Jakubowski Jan. Program historji polskiej. — Kraków: G.Gebethner, 1909. 17s.
 • Jakubowski J. Kroniki Litewskie // Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Tom III. 1909. W Wilnie: Druk Józefa Zawadzkiego, 1910. S. 68—76.
 • Jakubowski Jan. Litwa — dzieje i ustrój w XIV—XVI w. // Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana. — Warszawa, 1910. T. XLIII—XLIV.
 • Jakubowski Jan. Nowe przyczynki do życiorysu Augustyna Rotunda // Litwa i Ruś. 1912. Tom III. Z. 1. S. 41—46.
 • Jakubowski Jan. Studya nad stosunkami narodowościowemi na Litwie przed Unią Lubelską. — Warszawa: Nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1912. (Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział II Nauk antropologicznych, historyi i filozofii. № 7). V, 104 s.
 • Źródła dziejowe. Tom XXIV. Część I-sza. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Tom XIII. Inflanty. Część I / Wydali Jan Jakubowski i Józef Kordzikowski. — Warszawa, 1915. XI, 360 s.
 • Jakubowski Jan. Z dziejów Księcia Sierotki. Geograf polski Tomasz Makowski // Odgłosy. Księga zbiorowa, wydana staraniem i nakładem Stowarzyszenia Dom Polski w Moskwie. — Moskwa, 1916. S. 69—79.
 • Jakubowski Jan. W sprawie mapy Litwy Tomasza Makowskiego (1613) // Przegląd Geograficzny. 1919. Tom I. Zeszyt 3—4. S. 297—306.
 • Jakubowski Jan. Z zagadnień unji polsko-litewskiej // Przegląd Historyczny. 1919—1920. T. 22. S. 136—155 (рэцэнзія: Chodynicki K. // Ateneum Wileńskie. 1923. Rok I. Nr. 1. S. 99—101).
 • Jakubowski Jan. Dzieje Litwy w zarysie. — Warszawa: Polska Składnica Pomocy Szkolnych, [1921]. 57 s.
 • Jakūbowskio Jono.Tautiniai syntykiai Lietuvoje ligi Liublino Unijas: verstaiš lenkukalbos. — Vilnius: «Vilniaus» Leidinys, 1921. 87 p.
 • Jakubowski Jan. Tomasz Makowski sztychаrz i kartograf nieświeski (przyczynek do dziejów sztuki i nauki na Litwie). — Warszawa, 1923. 30 s.
 • Jakubowski Jan. Czy istnieli kniaziowie Nieświescy? // Ateneum Wileńskie. 1923. Rok I. Nr. 1. S. 1—9, mapa.
 • Jakubowski Jan. Dwie nowoodnalezione mapy polskie z XVIII w. // Przegląd Geograficzny.- Warszawa, 1926. T. 6.
 • Jakubowski Jan. Wielkie Księstwo Litewskie w połowie XVI wieku. Część północna: skala 1:1 600 000. — Lwów: Zakł. Graficzne Książnica-Atlas, 1927. Mapa.
 • Jakubowski Jan. Akta szkolne pruskie z lat 1794—1807 w Archiwum Oświecenia Publicznego // Archeion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym.II. — Warszawa, 1927. S. 71—82.
 • Jakubowski Jan. Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVI wieku. 1, Część północna, skala 1 : 1.600.000: objaśnienie do mapy. — Kraków: Skł. gł. w księgarniach Gebethnera i Wolfa, 1928. 21 s.
 • Meysztowiczowie herbu «Rawicz». Monografja genealogiczno-historyczna / Pod red. Jana Jakubowskiego i Stanisława Ptaszyckiego. Warszawa, 1929. XI, [1], 72 s., [3] k. tabl.
 • Jakubowski Jan, Olszewicz Bolesław. Projekt wydawnictwa p. t. «Monumenta Poloniae Cartographica» // Pamiętnik II. zjazdu słowiańskich geografów i etnografów w Polsce w r. 1927. Tom II. — Kraków, 1930. S. 252—255.
 • Jakubowski Jan. Nowoodnaleziona polska mapa Spisza XVIII w. // Pamiętnik II. zjazdu słowiańskich geografów i etnografów w Polsce w r. 1927. Tom II. Kraków, 1930. S. 255—256.
 • Olszewicz Bolesław, Jakubowski Jan. Nieznana mapa Polski XVI wieku. (Wiadomość tymczasowa) // Pamiętnik II. zjazdu słowiańskich geografów i etnografów w Polsce w r. 1927. Tom II. — Kraków, 1930. S. 274—276.
 • Jakubowski Jan. Gdzie leżało «Horodno» hipackiego latopisu? // Ateneum Wileńskie. — 1930. Rocznik VII. Z. 3—4. S. 419—424.
 • Jakubowski Jan.Przywilej Witolda dla m. Kowna w 1408 r. // Ateneum Wileńskie. — 1930. Rocznik VII. Z. 3—4. S. 840—844.
 • Jakubowski Jan. Prace archiwalne Prochaski nad dziejami Litwy // Archeion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym.VIII. — Warszawa, 1930. S. IX—XIII.
 • Jakubowski Jan. Archiwum państwowe W. X. Litewskiego i jego losy // Archeion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym. IX. — Warszawa, 1931. S. 1—18.
 • Jakubowski Jan.Carte historique du district de Grodno au XVI-e siécle. Varsovie: Sociéte Polonaise d’Histoire // La Pologne au 7-e Congrés international des sciences historiques. — Varsoie, 1933.
 • Jakubowski Jan. Dwie nowoodnalezione mapy polskie z XVIII w. = (Deux cartes polonaises récemment retrouvées). - Wilno: Libra Nova. — 1933.
 • Jakubowski Jan. Wiadomości o świeżo odzyskanym z Rosji sumarjuszu metryki litewskiej z lat 1747—51 // Ateneum Wileńskie. 1933. — Rocznik VIII (za r. 1931—1932). — S. 215—221.
 • Jakubowski Jan. Stanisław Ptaszycki, jako badacz Metryki Litewskiej // Archeion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym. XII. — Warszawa, 1934. S. 53—57.
 • Jakubowski Jan. Powiat grodzieński w w. XVI. Mapa w skali 1: 400.000 (z tekstem). — Kraków, 1934. 16 s., mapa.
 • Jakubowski Jan. Powiat grodzieński w w. XVI // Prace Komisji Atlasu historycznego Polski. Zeszyt III. — Kraków, 1935. S. 99—114, mapa.
 • Jakubowski Jan. Przykład zmienności granic administracyjnych na Litwie w w. XVI // Ateneum Wileńskie. — 1935. Rocznik X. S. 161—164.

ЛитератураПравить

 • Manteuffel Tadeusz. Ś. p. Jan Feliks Jakubowski (1874 † 1938)// Archeion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym. XVI. — Warszawa, 1938—1939. — S. 237—240.
 • Słownik historyków polskich. — Warszawa: Wiedza Powszechna, 1994. — S. 196.

СсылкиПравить

 1. Jan Feliks Jakubowski // Польский биографический онлайн-словарь (польск.)
 2. 1 2 Czech National Authority Database