Гимн Грузинской ССР

Гимн Грузинской ССР (19441991, груз. საქართველოს სსრ სახელმწიფო ჰიმნი) — государственный гимн советской Грузии. Автор музыки — Отар Тактакишвили, авторы слов — Григол Абашидзе и Александр Абашели.

Гимн Грузинской ССР
საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკის ჰიმნი
Сакартвелос сабчота республикис химни
Нотная страница
Нотная страница
Автор слов Григол Абашидзе и Александр Абашели, 1944
Композитор Отар Тактакишвили, 1944
Грузия  Грузия
Утверждён 1944 году
Отменён 1991 году
Государственный гимн Грузинской ССР
Флаг Грузинской ССР

Оригинальная версияПравить

Текст на грузинском Транслитерация Перевод на русский
იდიდე მარად, ჩვენო სამშობლოვ,
გმირთა კერა ხარ გაუქრობელი,
ქვეყანას მიეც დიდი სტალინი
ხალხთა მონობის დამამხობელი.
შენი ოცნება ასრულდა,
რისთვისაც სისხლი ღვარეო,
აყვავდი, ტურფა ქვეყანავ
ილხინე, ქართველთ მხარეო.
დიდი ოქტომბრის შუქით ლენინმა
შენ გაგინათა მთები ჭაღარა,
სტალინის სიბრძნემ ძლევით შეგმოსა
გადაგაქცია მზიურ ბაღნარად.
მოძმე ერების ოჯახში
დამკვიდრდი, გაიხარეო,
აყვავდი, ტურფა ქვეყანავ
ილხინე, ქართველთ მხარეო.
უხსოვარ დროდან ბრწყინავდა შენი
აზრი, ხმალი და გამბედაობა,
დღეს შენს დიდებას, ნათელ მომავალს
სჭედს სტალინური წრთობის თაობა.
საბჭოთა დროშა დაგნათის,
მზესავით მოელვარეო,
აყვავდი, ტურფა ქვეყანავ
ილხინე, ქართველთ მხარეო.
Идиде марад чвено самшоблов,
Гмирҭа кера хар гауқробели,
Қвеҟанас миэц диди Сталини
Халхҭа монобис дамамхобели.
Шени оцнеба асрулда,
Рисҭвисац сисхли ҕварео,
Аҟвавди, турпа қвеҟанав
Илхине, қарҭвелҭ мхарео.
Диди Оқтомбрис шулқиҭ Ленинма
Шен гагинаҭа мҭеби ҷаҕара.
Сталинис сибрӡднем ӡлевиҭ шегмоса
Гадагақциа мзиур баҕнарад.
Моӡме эребис оџахши
Дамквидрди, гаихарео,
Аҟвавди, турпа қвеҟанав
Илхине, қартвелҭ мхарео.
Ухсовар дробан брҵҟинавда шени
Азри, хмали да гамбедаоба,
Дҕес шенс дидебас, наҭел момавалс
Сҷедс Сталинури ҵрҭобис ҭаоба.
Сабҷоҭа дроша дагнаҭис,
Мзесавиҭ моелварео,
Аҟвавди, турпа қвеҟанав
Илхине, қарҭвелҭ мхарео.
Славься в веках, наша Родина,
Неугасимый очаг героев,
Ты дала миру великого Сталина
Разрушителя рабства народов
Сбылась твоя мечта,
За которую ты кровь проливала,
Расцветай любимая страна
Благоденствуй грузинский край
Сиянием Великого Октября Ленин
Тебе осветил седые горы
Мудрость Сталина привела тебя к победам
И превратила в солнечный сад
В семье братских народов
Утвердись и возрадуйся
Расцветай любимая страна
Благоденствуй грузинский край
С незапамятных времен блистали
Твой разум, твой меч и твоя отвага.
Сегодня твою славу, светлое будущее
Кует поколение сталинской закалки.
Флаг советский сияет
Как солнце блистателен
Расцветай любимая страна
Благоденствуй грузинский край

Пост-сталинская версияПравить

Текст на грузинском Транслитерация Перевод на русский
იდიდე მარად, ჩემო სამშობლოვ,
გმირთა კერა ხარ განახლებული,
დიად პარტიის ნათელი აზრით
ლენინის სიბრძნით ამაღლებული.
შენი ოცნება ასრულდა,
რისთვისაც სისხლი ღვარეო,
მშრომელი კაცის მარჯვენით
აყვავებულო მხარეო.
დიდი ოქტომბრის დროშის სხივებმა
შენ გაგინათეს მთები ჭაღარა,
თავისუფლებამ და შემართებამ
გადაგაქციეს მზიურ ბაღნარად.
მოძმე ერების ოჯახში
ამაღლდი, გაიხარეო,
მეგობრობით და გმირობით
გამარჯვებულო მხარეო.
უხსოვარ დროდან ბრწყინავდა შენი
აზრი, ხმალი და გამბედაობა,
დღეს საქართველოს ნათელ მომავალს
სჭედს ლენინური წრთობის თაობა.
კომუნიზმის მზე დაგნათის,
კაშკაშა, მოელვარეო,
იდიდე მრავალჟამიერ,
ჩემო სამშობლო მხარეო!
Идиде марад, чемо самшоблов,
Гмирта кера хар ганахлебули,
Диад партиис натели азрит
Ленинис сибрӡнит амаҕлебули.
Шени оцнеба асрулда,
Риствисац сисхли ҕварео,
Мшромели кацис марџвенит
Аҟвавебуло мхарео.
Диди Оқтомбрис дрошис схивебма
Шен гагинаҭа мтеби ҷаҕара.
Ҭависуҧлебам да шемарҭебам
Гадагақциа мзиур баҕнарад.
Моӡме эребис оџахши
Амаҕлди, гаихарео,
Мегобробиҭ да гмиробит
Гаморџвебуло мхарео.
Ухсовар дробан брҵҟинавда шени
Азри, хмали да гамбедаоба,
Дҕес Сақарҭвелос нател момавалс
Сҷедс Ленинури ҵрҭобис таоба.
Коммунизмис мзе дагнатис,
Кашкаша, моелварео,
Идиде мравалжамиер,
Чемо самшобло мхарео!
Славься в веках, моя Отчизна,
Обновленный очаг героев,
Ты светлым разумом великой партии
И мудростью Ленина возвышена.
Сбылась твоя мечта,
За которую ты кровь проливала,
Неутомимая рука труженика
Тебя к расцвету привела.
Сияние знамен Великого Октября
Озарило твои седые вершины,
Свобода, мужество и доблесть
Превратили тебя в солнечный край.
В братской семье народов
Ты достигла невиданных высот,
Дружбой и силой всенародной
Побеждала ты и побеждаешь.
С незапамятных времен блистали
Твой разум, твой меч и твоя отвага.
Сегодня светлое будущее Грузии
Кует поколение ленинской закалки.
Солнце коммунизма сияет
Все ярче над тобой,
Славься в веках, моя Родина,
Мой край родной!

СсылкиПравить