Ильи́нич (белор. Ільініч) — белорусская фамилия[1].

ПримечанияПравить

  1. Бірыла М. В. Беларуская антрапанімiя. Уласныя iмёны, iмёны-мянушкi, iмёны па бацьку, прозвішчы. — Мінск: Навука i тэхніка, 1966. — C. 82. (белор.)