Провинциализм

Провинциализм (от провинция) может означать:

Примечания