Радке́вич (белор. Радкевіч) — белорусская фамилия[1]; образована от имени Радко ← Родион.

Известные носителиПравить

Двойные фамилииПравить


ПримечанияПравить

  1. Бірыла М. В. Беларуская антрапанімiя. Уласныя iмёны, iмёны-мянушкi, iмёны па бацьку, прозвішчы. — Мінск: Навука i тэхніка, 1966. — C. 140. (белор.)