Расстрел в Дракии

Расстрел в Дракии (греч. Η εκτέλεση στα Δράκεια) — расстрел 118 человек греческого гражданского населения, совершённый 18 декабря 1943 года в селе Дракиа, Магнисия, во время тройной, германо-итало-болгарской, оккупации Греции, в годы Второй мировой войны[1][2].

Упоминается также как Резня Дракии (греч. Σφαγή της Δράκειας) и (реже) Холокост в Дракии (греч. Ολοκαύτωμα στα Δράκεια)[3].

Наряду с расстрелом 118 человек в Монодентри 26 ноября, убийства около тысячи жителей в Калаврите 13 декабря и других массовых убийств, совершённых оккупационными войсками в течение месяца, расстрел в Дракии положил начало новому, ещё более кровавому, этапу репрессий германского командования в Греции.

ДракияПравить

 
Дракиа на почтовой открытке 1906 года

Старинное (с середины XV века) фессалийское село Дракия (греч. Δράκεια) построено на высоте 500 метров над уровнем моря[4] на склоне горы Пелион, всего в 17 километрах от прибрежного города Волос[5]. В период тройной, германо-итало-болгарской, оккупации Греции, Дракия, как и вся Фессалия, находилась в итальянской зоне оккупации, хотя в Волосе и в нескольких других ближних пунктах располагались небольшие немецкие гарнизоны. Контроль Фессалии, включая регион Магнисия — город Волос, был возложен в основном на части итальянской дивизии «Пинероло».

События в Фессалии осенью 1943 годаПравить

После выхода Италии из войны, в период с 8 сентября по 11 сентября, итальянские гарнизоны региона Магнисия — города Волос — горы Пелион и Темпейской теснины, а также 1500 солдат на острове Эвбея, которые не принадлежали «Пинероло», массово сдавались или разоружались партизанами Народно-освободительной армии Греции (ЭЛАС). При попытке бегства в штаб дивизии в Ларису, кавалерией ЭЛАС был взят в плен командующий гарнизона Волоса генерал-майор Дель Джудиче[6]. Получив итальянское оружие, ЭЛАС вооружила 2500 безоружных добровольцев на горе Пелион и создала 20 сентября свою XVI дивизию, под командованием Т. Каллиноса[7]. Тем временем немецкое командование срочно перебросило в Фессалию части СС из Польши[8]. 12-13 сентября прибывшие в Волос немецкие войска взяли город под контроль. 14 сентября немцы предприняли первый налёт на Пелион, но греческие партизаны отбили его. На Пелионе установился шаткий баланс сил. Лишь изредка, как напоминание о продолжающейся оккупации, и только в дневное время, немцы появлялись в Дракии, мобилизуя на дорожные работы с десяток мужчин.
Жители Дракии, кроме 25 бойцов из села, воевавших в составе 54-го полка ЭЛАС, который действовал в регионе, были организованы в Национально-освободительный фронт (ЭАМ) и входили в состав так называемого «резервного ЭЛАС». Жители Дракии приняли участие в разоружении итальянцев в Аликопетра после выхода Италии из войны и перенесли в село значительное число оружия и боеприпасов. Всё это не ускользнуло от внимания немцев, у которых был маленький гарнизон в Плясиди. Получив информацию о похоронах погибшего сельчанина-партизана, немцы выслали два лёгких самолёта, расстрелявших собравшихся на похороны. Погибли пять жителей села.

Накануне расстрелаПравить

В начале декабря командование ЭЛАС на Пелионе получило из Волоса информацию о том, что немцы готовят операцию, главной целью которой было взять в плен руководителя британской миссии, располагавшей к тому же рациями.
Отряды ЭЛАС устроили три засады — в Аликопетро, в Фитоко, в Гадзеа — ожидая немцев 10 дней. 16 декабря колонна одного немецкого батальона приблизилась к Аликопетро. Шедшие в голове колонны три мотоцикла с колясками подверглись атаке группы партизан под командованием Томаса Капсалиса. Два мотоцикла были уничтожены, третьему удалось развернуться и уйти. Были убиты шесть немецких солдат.
Немецкий батальон остановился в селе Портарья, но к вечеру к нему подошли подкрепления из Волоса. Вместе с подкреплениями прибыли и два проводника, бывшие жители села, один из которых был женат на немке и служил переводчиком при штабе немецкого гарнизона в Волосе (второй из проводников был убит партизанами Демократической армии в период Гражданской войны 1946-49 годов). Ночью немцы постепенно стали сжимать кольцо вокруг села[9].

17 декабря — вступление немцев в селоПравить

Обычно после любых стычек с оккупантами жители Дракии были в готовности покинуть село, располагая прекрасным панорамным обзором дорог ведущих к селу. Появление немцев, вступивших с трёх сторон в село ранним утром, было для них полной неожиданностью. Многие жители находились в кофейнях. Располагая осведомителями, немцы первым делом нашли и расстреляли Георгиоса Забаса, командира резервного ЭЛАС в селе и руководителя местной организации компартии Греции. Возле своего дома был убит К. Нитис и два семидесятилетних старика, которые были не в состоянии выйти из своих домов[10]:317. После чего немцы согнали всё мужское население на площадь села.

РасстрелПравить

 
Памятник 118 расстрелянным односельчанам воздвигнутый в Дракии

С утра смертников стали отводить по пятёрке за алтарь храма, где был установлен ручной пулемёт. Команду к расстрелу дал начальник гарнизона Волоса Рикерт. Несовершеннолетних подростков немцы решили пощадить, приказав им разойтись по домам и оставаться там. Самыми молодыми из расстрелянных оказались девятнадцатилетние Х. Маркас и А. Ляцикас[10]:316. Расстрел в Дракиа выделяется на фоне других массовых расстрелов в Греции временем, потраченным на него, сознательно или нет, расстрельными группами. Смертников убивали одного за другим, выстрелом в голову сзади[11]. Особое усердие проявил капитан С. Кух, который лично расстреливал жителей из ручного пулемёта. Расстрел затянулся до первых полуденных часов. Было расстреляно 114 человек (часто указывается 118, что включает 4 человек убитых в предыдущий день). Уходя из села, немцы разрушили 58 домов (из 350). По информации полученной от немецких солдат, попавших в плен в период эвакуации германской армии из Грециив октябре 1944 года, два солдата отказались принять участие в расстреле жителей Дракии в декабре 1943 года и были отданы капитаном Кухом под трибунал.

ПамятьПравить

На месте расстрела своих односельчан жители Дракии установили памятник. Годовщина расстрела отмечается каждый год 18 декабря, в присутствии депутатов парламента Греции, правительственных лиц и, часто, президента Греции.

ПримечанияПравить

 1. Van Boeschoten, Riki, «Broken Bonds and Divided Memories: Long-term Effects of War Atrocities in a Greek Mountain Village», European Association of Social Anthropologists (2004)
 2. Foot, John, Italy’s Divided Memory, Palgrave Macmillan (2009) p.146
 3. Το αίμα των αθώων έβαψε κόκκινο το ρέμα του χωριού τους. Το άγνωστο ολοκαύτωμα των Γερμανών στη Δράκεια Πηλίου. Εκτέλεσαν 118 κατοίκους για αντίποινα - ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Дата обращения: 1 июня 2019. Архивировано 1 июня 2019 года.
 4. Μιχαήλ Σταματελάτος — Φωτεινή Βάμβα-Σταματελάτου, Επίτομο Γεωγραφικό Λεξικό της Ελλάδος, Ερμής, Αθήνα 2001, σελ. 200.
 5. Δράκεια. diakopes.gr. Дата обращения: 26 Σεπτεμβρίου 2017. Архивировано 2 октября 2018 года.
 6. Χαράλαμπος Κ. Αλεξάνδρου, Μεραρχία Πινερόλο, σελ. 54, Groupo D’Arte, Αθήνα 2008
 7. Χαράλαμπος Κ. Αλεξάνδρου, Μεραρχία Πινερόλο, σελ. 67, Groupo D’Arte, Αθήνα 2008
 8. Χαράλαμπος Κ. Αλεξάνδρου, Μεραρχία Πινερόλο, σελ. 73, Groupo D’Arte, Αθήνα 2008
 9. Η σφαγή στην Δράκεια Πηλίου. Дата обращения: 1 июня 2019. Архивировано 1 июня 2019 года.
 10. 1 2 Έπεσαν για τη Ζωή, Τόμος τρίτος Ά, Έκδοση της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Αθηνά 1998
 11. Δράκεια, 18 Δεκεμβρίου 1943 - Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος. Дата обращения: 1 июня 2019. Архивировано 1 июня 2019 года.