Улзийт:

  • Улзийт — сомон аймака Архангай, Монголия.
  • Улзийт — сомон аймака Баянхонгор в Южной Монголии.
  • Улзийт — сомон аймака Дундговь, Монголия.
  • Улзийт — сомон аймака Уверхангай, Монголия.