Холмская епархия (Униатская церковь)

У этого термина существуют и другие значения, см. Холмская епархия.

Холмская епархия — административно-территориальная единица (епархия) Униатской церкви в Речи Посполитой. Существовала в с 1596 — по 1875 год. Центр — Холм.

Холмская епархия
Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Холме
Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Холме
Страна Речь Посполитая (1596—1795)
Габсбургская монархия (1795—1807)
Варшавское герцогство (1807—1815)
Российская империя (1815—1875)
Митрополия Киевская, Галицкая и всея Руси (до 1839 года)
Обряд греческий обряд
Дата основания 1596
Дата упразднения 1875
Управление
Главный город Холм

Объединяла приходы части Холмской земли Русского воеводства.

ЕпископыПравить

ЛитератураПравить

 • Bender R., Angielskie źródła do dziejów unii w Lubelskiem i na Podlasiu w XIX w., «Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne», (1967), z.15, s.245-248.
 • Bojarski J.P., Czasy Nerona w XIX wieku pod rządem moskiewskim czyli ostatnie chwile Unii w Dyecezji chełmskiej, Lwów 1887.
 • Dylagowa H., Dzieje unii brzeskiej, Warszawa-Olsztyn 1996.
 • Dylągowa H., Unia brzeska i unici w Królestwie Polskim, Warszawa 1989.
 • Jak z Unitami obchodzą się w Rosji ? Korespondencja dyplomatyczna przedłożona w Izbie niższej angielskiej z polecenia królowej a w odpowiedzi na adres z dnia 5 marca 1877 r., Kraków 1877.
 • Kielak D., Sprawa unicka w utworach Stefana Żeromskiego i Władysława Reymonta, w: Martyrologia Unitów Podlaskich w świetle najnowszych badań naukowych. Unici Podlascy, t.1, Siedlce 1996.
 • Kołbuk W., Przechodzenie unitów na obrządek łaciński w diecezji chełmskiej w XIX wieku, w: Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej, red. J. Łużny, Lublin 1988, s.209-220.
 • Kołbuk W., Unia kościelna w Królestwie Polskim w XIX w., W: Polska — Ukraina 1000 lat sąsiedztwa, red. S. Stępień, t.2, s.131-139.
 • Kossowski A., Z dziejów Unii Kościelnej na terenie b. diecezji chełmskiej w latach 1851—1866, Lublin 1938.
 • Krzywdy Kościoła polskiego pod berłem rosyjskim. Urzędowe dokumenty Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej tyczące się prześladowań katolików Polsce i w Rosji i zerwania stosunków dyplomatycznych z rosyjskim, Lwów 1878.
 • Lewandowski J., Likwidacja obrządku grecko-katolickiego w Królestwie polskim w latach 1864-75, «Annales UMCS» (1966), sec. F, z.21, s.216-242.
 • Lewandowski J., Na pograniczu. Polityka władz państwowych wobec unitów Podlasia i Chełmszczyzny 1772—1875, Lublin 1996.
 • Likowski E., Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi uważane głównie ze względu na przyczyny jego upadku, wyd.2, Warszawa 1906, t.2.
 • Skowronek J., Podstawowe aspekty unii w świadectwach zachodnich (na podstawie relacji posła francuskiego w Warszawie), w: Unia Brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich, pod. red. R. Łużnego, F. Ziejki, Kraków 1994.
 • Zbrożek P., Historia ucisku Kościoła greckokatolickiego przez Moskali w diecezji chełmskiej, Lwów 1874.